27.06.2013 14:06 0

Powołano Radę Gospodarczą przy Wojewodzie Pomorskim

www.gdansk.uw.gov.pl

Rada Gospodarcza jest zespołem doradczym Wojewody Pomorskiego. Jej zadaniem jest przede wszystkim opiniowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w regionie. We wtorek 25 czerwca br. dziewięciu członków Rady, którzy sprawują tę funkcję społecznie, otrzymało nominacje. Uroczystość odbyła się w sopockim Belwederku.

Do zadań Rady, powołanej do życia zarządzeniem z 16 maja 2013 roku, należeć będzie dokonywanie oceny zagrożeń związanych z rozwojem gospodarczym, współpraca i wymiana informacji ze środowiskami, których reprezentanci zasiadają w Radzie, przedstawianie sposobów rozwiązywania problemów gospodarczych w województwie i współdziałanie za pośrednictwem przewodniczącego ( Wojewoda Pomorski) z organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz zainteresowanymi podmiotami. Posiedzenia Rady zwoływane będą co najmniej raz na kwartał.

W skład Rady Gospodarczej wchodzą:

 • Ryszard Stachurski, Wojewoda Pomorski (przewodniczący)
 • Michał Owczarczak, Wicewojewoda Pomorski
 • Zbigniew Canowiecki, prezes Zarządu Pracodawców Pomorza
 • Jan Zarębski, prezes Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu
 • Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Janusz Jarosiński, przewodniczący Rady Krajowej Gospodarki Morskiej
 • Maciej Dobrzyniecki, wiceprezes Zarządu Business Centre Club
 • Anna Borkowska, dyrektor Gdyńskiego Centrum Innowacji, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
 • Andrzej Kasprzak, prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.
 • Tadeusz Zagórski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług
 • Sekretarz – Maria Opinc- Bennich, dyrektor Biura Wojewody

Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24