09.11.2019 16:25 18 NW

Coraz więcej osób zgłasza się po świadczenie uzupełniające

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com

Do wejherowskiego ZUS wpływa coraz więcej wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to często nazywane jest „500 plus dla niepełnosprawnych”.

Do ZUS w Wejherowie wpłynęło 2144 wnioski o świadczenie uzupełniające. Kluczowym, by otrzymać pomoc jest posiadanie ważnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Trzeba też być pełnoletnim i mieszkać na terytorium Polski. Ponadto łączna wysokość doczasowych świadczeń pieniężnych, finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać kwoty 1600 złotych brutto. W tym wypadku mowa o takich świadczeniach jak emerytury i renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy oraz świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, informuje wejherowski ZUS.

Wysokość wsparcia dla osoby, która dotychczas otrzymywała świadczenia w kwocie 1 100 zł lub niższej wyniesie 500 zł. Ci, których łączna kwota świadczeń znajduje się między 1 100 zł a 1600 zł, dostaną różnicę między kwotą swoich świadczeń a 1600 zł. Osoba, która obecnie pobiera emeryturę w wysokości 800 zł, otrzyma 500 zł świadczenia uzupełniającego. Natomiast ktoś, kto otrzymuje 1 300 zł renty dostanie tego świadczenia 300 zł. Większość beneficjentów świadczenia otrzymuje w pełnej wysokości – podaje Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego.

Formalności związane z otrzymaniem świadczenia nie są skomplikowane. Należy wypełnić wniosek (ZUS ESUN), który może złożyć sam zainteresowany bądź jego pełnomocnik. Jest także opcja wypełnienia formularza online, na stronie zus.pl.

Do wniosku trzeba dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, chyba że takowe posiada już ZUS. Jeśli osoba, chcąca ubiegać się o wyżej wspomniane świadczenie nie posiada odpowiedniego orzeczenia, do wniosku powinna dołączyć dokumentację medyczną i inne dowody, które potwierdzą stan zdrowia wnioskującego.

Osobom, którym przysługuje już prawo do renty bądź emerytury w ZUS, wsparcie wypłacane będzie razem z tym świadczeniem. Natomiast ci, którzy nie otrzymywali jeszcze żadnych świadczeń pieniądze dostaną w terminie, który został wskazany w decyzji ZUS. Środki mogą być przekazywane przelewem bankowym, ku któremu skłania się nieznaczna większość lub w tradycyjny sposób.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24