02.06.2019 14:02 0 Kwt/UM Gdynia

W Gdyni powstanie nowa droga rowerowa

Fot. Kamil Złoch/gdynia.pl

Kilometrowy odcinek nowej drogi rowerowej połączy fragment trasy R-10 biegnący wzdłuż al. Zwycięstwa z drogą rowerową na Karwiny i Dąbrowę. W ostatnim czasie w Gdyni podpisano umowę na zaprojektowanie drogi rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej od ul. Łowickiej do al. Zwycięstwa.

Projektowany odcinek drogi rowerowej będzie z pewnością ważnym elementem, który nie tylko poprawi ciągłość gdyńskich tras rowerowych, komfort i bezpieczeństwo jazdy cyklistów, ale także będzie kolejnym powodem, aby przesiąść się na ten ekologiczny rodzaj transportu – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Wielkopolskiej, oprócz chodnika i drogi rowerowej na odcinku od ul. Łowickiej do al. Zwycięstwa, ma uwzględnić łączniki na ul. Limbowej i ul. Sieradzkiej (przy ul. Lotników), tunel pieszo-rowerowy w nasypie kolejowym, a także przebudowę sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy do projektowanego przewodu. Wykonawcą projektu jest firma Poldukt Projekt, która swoją siedzibę ma tuż obok planowanej inwestycji.

To bardzo ważny i oczekiwany odcinek trasy rowerowej. Połączy południowo-zachodnie dzielnice Gdyni z centrum miasta. Jego zaprojektowanie jest sporym wyzwaniem, z uwagi na ograniczoną przestrzeń, duże spadki, kolizję z linią kolejową oraz rozważany przystanek SKM Wielkopolska – wyjaśnia Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta ds. komunikacji rowerowej.

Droga dla rowerów będzie dwukierunkowa, a jej szerokość nie może być mniejsza niż 2 m; będzie usytuowana poza jezdnią ul. Wielkopolskiej. Projekt zakłada też inwentaryzację zieleni, zaplanowanie małej architektury, stworzenie elektrotechnicznych koncepcji, z uwzględnieniem usunięcia kolizji: oświetlenia, trakcji trolejbusowej oraz sygnalizacji świetlnej.

Kompletna dokumentacja zostanie dostarczona do Urzędu Miasta do 31 lipca 2020 roku. Koszt projektu inwestycji to 636,525 złotych brutto.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24