XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Inne, Sopot

Data 16.10.2014 11:00-18.10.2014 00:00
Miejsce Sala C – James Cook, Hotel Sheraton w Sopocie
Miejscowość Sopot

Nadciśnienie tętnicze (NT) jest groźnym i patologicznym stanem, który wywołuje negatywny wpływ zarówno na same naczynia krwionośne jak i na narządy, w tym serce, nerki i mózg. NT jest ważnym czynnikiem ryzyka występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, które wraz chorobami nowotworowymi stanowią najczęstsze przyczyny zgonów.

Obecnie nadciśnienie tętnicze dotyka ponad 10 mln osób (31 % krajowej populacji) i cały czas obserwuje się wzrost zachorowalności na to schorzenie. Wiąże się to nie tylko z zagrożeniem zdrowia i życia pacjentów, ale także z dużym obciążeniem ekonomicznym związanym  z   kosztami leczenia, diagnostyką i zwolnieniami lekarskimi.

Duża skala problemu oraz wysoka śmiertelność sprawiają, że nadciśnienie tętnicze jest chorobą o wymiarze społecznym, która skraca długość życia szczególnie w krajach rozwiniętych. Prognozy na najbliższe lata także nie są optymistyczne – szacuje się, że w 2020 roku liczba chorych na nadciśnienie tętnicze na świecie może przekroczyć 1,5 mld osób.                      

Ze względu na narastający charakter problemu, naukowcy i lekarze skupiają się obecnie nie tylko na doskonaleniu terapii farmakologicznych, ale także na poszukiwaniu wczesnych wskaźników choroby, które w porę wskazałyby symptomy choroby, jej powikłania narządowe co pozwoliłyby na szybkie wdrażanie odpowiedniego leczenia. Podczas XIV Zjazdu PTNT zostaną omówione i  zaprezentowane w sposób kompleksowy główne zagadnienia związane z  problematyką nadciśnienia tętniczego, włączając w to tematykę endokrynologiczną, diabetologiczną, farmakologiczną, neurologiczną, a także wpływu służby zdrowia i czynników środowiskowych. Będzie to przegląd skupiający najnowszy stan wiedzy, a także okazja do wysłuchania czołówki najważniejszych autorytetów w dziedzinie polskiej i światowej myśli sercowo-naczyniowej.         

Konferencja ma za zadanie przybliżyć najnowsze wytyczne i zalecenia dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Zostaną przekazane informacje dotyczące diagnostyki oraz stosowania najnowszych rozwiązań w terapii hipotensyjnej. Ponadto prelegenci konferencji omówią siedem zagadnień, które są aktualnym przedmiotem badań i analiz środowiska nadciśnienia tętniczego w Polsce.                                                                                              

  1. Jak modyfikować styl życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym?                

Czynniki środowiskowe należą do głównych, obok uwarunkowań genetycznych, przyczyn rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Podstawowym działaniem po stwierdzeniu nadciśnienia tętniczego powinna być radykalna zmiana trybu życia. Do najpowszechniejszych błędów pacjentów należy zła dieta, która obfituje w sól, tłuszcze  i  węglowodany, siedzący tryb życia, brak ruchu, palenie papierosów, nadmierne spożywanie alkoholu i stres. Stosowanie terapii farmakologicznej w odpowiedzi na wysokie wartości ciśnienia tętniczego jest skuteczne jedynie w przypadku przestrzegania odpowiednich reguł żywieniowych i prowadzeniu aktywnego trybu życia.

  1. Zasady leczenia farmakologicznego nadciśnienia tętniczego na tle polskich realiów refundacji NFZ.                                                                                                 

W tej części prelegenci nakreślą główne zasady i wytyczne stosowania terapii farmakologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań, a także obecnie panujących standardów. Zostaną także omówione regulacje i rozporządzenia, które dotyczą refundacji leków hipotensyjnych oraz polityki Narodowego Funduszu Zdrowia.                           

  1. Co nowego w leczeniu chorób współtowarzyszących nadciśnieniu tętniczemu?            

Nadciśnienie tętnicze jest patologicznym stanem oddziałującym nie tylko na układ naczyniowy człowieka. Obniżenie elastyczności naczyń i przyśpieszenie fali tętna pośrednio wpływa na degenerację również innych narządów, między innymi przerost lewej komory serca, ale także niszczenie nerek i zwiększenie ryzyka incydentów naczyniowo-mózgowych. Można wyodrębnić wiele chorób, które często współtowarzyszą nadciśnieniu tętniczemu, takich jak choroby serca, cukrzyca, dyslipidemia czy choroby nerek. Relacje między wymienionymi schorzeniami mają często charakter dwustronny, sprzężony i ulegają wzajemnemu nasileniu. Prelegenci nakreślą nie tylko metody stosowane w leczeniu hipertensji, ale także innych powikłań, które są następstwem nadciśnienia tętniczego.

  1. Trudne w leczeniu nadciśnienie tętnicze – nowe perspektywy w świecie i w Polsce.            

Oporne nadciśnienia tętnicze jest ciągle dużym wyzwaniem dla klinicystów. W tej części zostaną omówione najnowsze wyzwania i problemy związane z leczeniem nadciśnienia tętniczego oraz stale zmieniające się kierunki badań w tym obszarze.

  1. Bezdech senny - poważne wyzwanie dla współczesnej hipertensjologii i kardiologii.           

Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest definiowany jako schorzenie, które objawia się nieregularnymi zaburzeniami oddechu w czasie snu, spowodowanymi obniżeniem napięcia mięśniowego i krótkotrwałym zamknięciem górnych dróg oddechowych. W konsekwencji osoba cierpiąca na OBS ulega nieświadomym przebudzeniom. Wiąże się to często ze skokami ciśnienia tętniczego. Do najważniejszych symptomów bezdechu można zaliczyć niespokojny sen, chrapanie, duszność, oraz uczucie zmęczenia w ciągu dnia. Najnowsze badania związane z obturacyjnym bezdechem sennym wskazują na istotną korelację tego zjawiska z występowaniem zespołu metabolicznego, a także zwiększone ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Wczesna diagnoza OBS jest obecnie ważnym krokiem w rutynowym postępowaniu w nadciśnieniu tętniczym.

  1. Zaburzenia erekcji u mężczyzn - czy powinny być rutynowo oceniane u pacjentów w poradniach nadciśnieniowych i diabetologicznych?

Związek pomiędzy zaburzeniami erekcji i występowanie nadciśnienia tętniczego jest obecnie częstym przedmiotem badań naukowców z całego świata. Badania wykazały, że znacznie podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, także obecność miażdżycy i cukrzycy mogą wpływać negatywnie na męską potencję. Jest to skomplikowany problem, ponieważ pacjenci bardzo często przyjmują leki, które także mogą skutkować obniżeniem sprawności seksualnej. Jednak wobec zaobserwowanego wyraźnego związku, rodzi się pytanie o wykorzystanie w przyszłości wiedzy dotyczącej zaburzeń erekcji u mężczyzn, także w klinikach diabetologicznych i nadciśnieniowych.