XIX Ogólnokrajowy Konkurs 'Bezpieczne Gospodarstwo Rolne'

Kultura,

Data 22.04.2022 00:00
Miejsce Pomorze

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

 

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 22 kwietnia 2022 roku.