„Od Hallera do Hallera” Władysławowo - Puck’ 2022

Sport, Władysławowo

Data 06.02.2022
Miejsce Pomnik gen. Józefa Hallera
Adres Morska
Miejscowość Władysławowo
Bilety 19zł - 50 zł

Start usytuowany będzie przy pomniku gen. Józefa Hallera we Władysławowie (ul. Morska), a meta w pobliżu pomnika gen. Józefa Hallera w Pucku (port rybacki).

Trasa biegu przebiegać będzie we Władysławowie ul. Hryniewieckiego, ul. Portową, ul. Bohaterów Kaszubskich, a następnie ścieżką rowerową przez Swarzewo do portu w Pucku. Dwukilometrowy odcinek ścieżki za Swarzewem jest drogą gruntową – pozostała część trasy jest utwardzona polbrukiem. Trasa nie jest atestowana. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Na trasie biegu w okolicach kościoła w Swarzewie (6 km) zlokalizowany będzie punkt z ciepłą herbatą. Na mecie, po przejściu do biura zawodów, uczestnicy otrzymają ciepły posiłek i herbatę.
Tam też udostępnione zostaną szatnie z natryskami.

Dla ukończenia biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny. Jeżeli zawodnik nie ukończy biegu przed upływem powyższego limitu czasu, nie zostanie sklasyfikowany.

 

Na wydarzenie zapisywać się można [tutaj](https://elektronicznezapisy.pl/event/6610/strona.html)