XXIII Konfrontacje Gitarzystów - Puck 2017

Kultura, Puck

Data 21.04.2017 08:00-22.04.2017 00:00
Miejsce Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. St. Moniuszki
Adres ul. Przebendowskiego 17
Miejscowość Puck

Państwowa Szkoła Muzyczna w Pucku zaprasza do udziału w wydarzeniu uczniów szkół muzycznych I stopnia i stopnia podstawowego z obszaru Polski Północnej.

Celem konkursu jest integracja młodzieży o wspólnych zainteresowaniach artystycznych, stworzenie warunków dla wymiany doświadczeń artystycznych i dydaktyczno - metodycznych oraz stworzenie możliwości konfrontacji poziomu artystycznego uczestników oraz zachęcenia ich do dalszego kształcenia.

Szczegółowe informacje na temat konfrontacji dostępne są na stronie internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Pucku.