Literatura a polityka - Casus Pomorza i Kaszub

Kultura, Słupsk

Data 11.05.2016 08:00
Miejsce Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii Pomorskiej
Adres ul. Krzysztofa Arciszewskiego 22
Miejscowość Słupsk

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Instytut Kaszubski wspólnie zapraszają na wydarzenie.

Po 95 latach od wskrzeszenia państwa polskiego na Pomorzu i po 25 latach od wydarzeń roku 1989 nadszedł czas, aby rozważyć i ocenić kontekst uwarunkowań społeczno-politycznych szeroko rozumianej literatury Pomorza i Kaszub. Myślimy tutaj szczególnie o środowiskach, które rozwijając się bądź w ramach państwa pruskiego, bądź w odrodzonej II Rzeczpospolitej i w Polsce Ludowej, dopiero od 1989 roku mogły wypracować prawdziwie swobodny sposób wyrażania swej podmiotowości.

Problematykę relacji pomiędzy literaturą pomorską, kaszubsko-pomorską, kaszubskojęzyczną a polityką proponujemy wstępnie zgrupować w dwóch porządkach. Po pierwsze w ujęciu socjologiczno-historycznym jako charakterystykę sposobów odnajdywania się literatów polskich i kaszubskich w świecie politycznych systemów, administracyjnych relacji oraz osobistych stosunków pomiędzy artystą a politycznym (ideowym) decydentem. Po drugie w immamentnym ujęciu literaturoznawczym jako analizę i interpretację tekstu, w którym zawarty jest obraz świata wyborów politycznych czy dyskusji światopoglądowych.

Jest to bardzo szerokie zagadnienie, które zostało dopiero wstępnie rozpoznane podczas seminarium Literatura kaszubska a polityka (11.12.2015 w wejherowskim Muzeum). Dlatego też zapraszamy 11 maja 2016 r. na Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii Pomorskiej w Słupsku, do wzięcia udziału w naszym seminarium literaturoznawców, historyków, socjologów, kulturoznawców i wszystkich, dla których literatura pomorska i kaszubska stanowi ważną sferę zainteresowań.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł (doktoranci 200 zł) i druk materiałów w recenzowanej pracy monograficznej.

[IMG]2[/IMG]