Nauczanie w sztukach projektowych

Kultura, Rumia

Data 22.04.2015 11:00
Miejsce Stacja Kultura
Adres Starowiejska 2
Miejscowość Rumia

„Nauczanie w sztukach projektowych” to projekt ogólnopolski, zrzeszający wybitnych znawców tematów związanych z architekturą i designem m.in. profesorów oraz doktorów habilitowanych z Politechniki Gdańskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Koszalińskiej, Sopockiej Szkoły Wyższej.

Wydarzenie ma charakter dwupłaszczyznowy, w którego skład wchodzi konferencja naukowa (dwa panele tematyczne) oraz wystawa projektów studentów Instytutu Wzornictwa z Politechniki Koszalińskiej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, Burmistrz Miasta Rumi – Michał Pasieczny oraz Poseł na Sejm RP – Krystyna Kłosin. Organizatorem konferencji jest Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej/ współorganizatorem Stacja Kultura- Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi.

Problematyka konferencji oscylować będzie m.in. wokół pytań o estetykę a funkcjonalność dzieła/ problemy wyjściowe oraz metody w projektowaniu/ krystalizacja procesu pomysł -realizacja w sztukach projektowych. Wybór miejsca: Stacja Kultura (ul. Starowiejska 2, Rumia) nie jest przypadkowy. Placówka, która otwarta została we wrześniu ubiegłego roku, stała się symbolem pozytywnej przemiany zaniedbanych przestrzeni miejskich w kraju oraz potwierdzeniem tego, że kultura jest potrzebna nie tylko w dużych miastach. Dodowem są m.in. nagrody w najważniejszych konkursach architektonicznych oraz liczne publikacje.