Lokalne wybory sołeckie w Dąbrówce, Kębłowie, Luzinie, Milwinie oraz Robakowie

Inne, Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Milwino, Robakowo

Data 17.05.2015 08:00
Miejscowość Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Milwino, Robakowo

17 maja 2015 roku odbędą się wybory sołtysa w sołectwach: Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Milwino i Robakowo. Początkowo wybory w wymienionych sołectwach, zaplanowane były na 24 maja 2015 roku, jednak termin uległ zmianie z powodu zaplanowana na ten dzień II tury wyborów prezydenckich RP.

W związku z tym, 17 maja 2015 roku zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach sołtysa w sołectwach: Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Milwino i Robakowo. Na potrzeby głosowania zostały wyznaczone następujące lokale wyborcze:

  • Sołtysa sołectwa Dąbrówka – Świetlica Wiejska w Dąbrówce,

  • Sołtysa sołectwa Kębłowo – Szkoła Podstawowa w Kębłowie (wejście od ul.Wiejskiej),

  • Sołtysa sołectwa Luzino – Szkoła Podstawowa w Luzinie,

  • Sołtysa sołectwa Milwina – Świetlica Wiejska w Milwinie,

  • Sołtysa sołectwa Robakowo – Szkoła Podstawowa Sychowo, Oddział Przedszkolny w Robakowie.

Lokale wyborcze będą czynne od godziny 8:00 do godziny 16:00.