Mikołajki w Kosakowie

Marek Trybański/TTM
05 grudnia 2021