Gmina Kościerzyna

Fot. Różni twórcy
14 września 2018

Gmina Kościerzyna geograficznie zajmuje środkową część województwa pomorskiego na terenie tzw. Szwajcarii Kaszubskiej i Borów Tucholskich. Malowniczo przeplatają się tu lasy, pola, łąki, jeziora i rzeki. Przez gminę przebiegają trzy szlaki regionalne: Kaszubski, Kamiennych Kręgów i Wdzydzki. Część terenu gminy zajmuje Wdzydzki Park Krajobrazowy z zespołem jezior rynnowych, spośród których największym jest jezioro Wdzydze ze swoimi ramionami (Radolne, Jeleń i Gołuń) o powierzchni 1430 ha nazywane przez wieki „Kaszubskim Morzem”. Miasto Kościerzyna ma bogatą przeszłość, sięgającą 1284 r., kiedy to Costerina została nadana przez księcia pomorskiego Mściwoja II księżniczce Gertrudzie. Dziś ze Wzgórza księżniczki Gertrudy można podziwiać piękną panoramę miasta, z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym. Kościerzyna zawsze słynęła z wielokulturowości. W okresie zaborów mieszkali tutaj: Polacy-Kaszubi, Niemcy i Żydzi. Tu powstały pierwsze próby kodyfikacji języka i literatury kaszubskiej, a od końca XIX wieku inteligencja skupiona w ruchu młodo kaszubskim ratowała fenomen wyjątkowej w swoim rodzaju kultury kaszubskiej.