Motozlot: Traktorem nad morze

Fot. Anna Grzymkowska
17 czerwca 2018