01.12.2022 11:00 11 PM/Powiat Wejherowski

Wybudowali chodnik w Jeleńskiej Hucie

Fot. Powiat Wejherowski

Zakończyły się prace przy budowie chodnika przy drodze powiatowej, na odcinku od ul. Otalżyńskiej do ul. Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta w Gminie Szemud.

W ramach zadania wybudowano chodnik z kostki betonowej, przebudowano istniejące zjazdy z drogi powiatowej, wykonano cieki przykrawężnikowe i korytka podchodnikowe, pobocze, zamontowano bariery i progi zwalniające oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

Fot. Powiat Wejherowski Fot. Powiat Wejherowski Fot. Powiat Wejherowski

Nowy chodnik ułatwi poruszanie się mieszkańców gminy, dzieci idących do szkoły, a latem letników korzystających z pobliskich jezior oraz w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo pieszych – mówi wicestarosta wejherowski Jacek Thiel.

Koszt zadania wyniósł 612 tys. zł i był po połowie sfinansowany z budżetu powiatu wejherowskiego i gminy Szemud.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...