26.09.2022 14:01 14 Kaja/mat.pras.

Jest wniosek w sprawie analiz bezpieczeństwa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Fot. pixabay.com, zdjęcie ilustracyjne

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła dziś (26 września) do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o uzyskanie ogólnej opinii dla proponowanego przez spółkę zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa planowanych elektrowni jądrowych.

Na podstawie wniosku spółki PEJ Prezes Państwowej Agencji Atomistyki oceni proponowany opis weryfikacji, uwzględniając zarówno krajowe, jak i międzynarodowe wymagania odnośnie bezpieczeństwa jądrowego.

Weryfikacja analiz bezpieczeństwa ma za zadanie potwierdzić, że zaprojektowane rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa jądrowego spełniają najbardziej wyśrubowane standardy. Mając je na względzie spółka założyła, że niezależna weryfikacja analiz bezpieczeństwa obejmie dwa główne aspekty. Pierwszym z nich jest weryfikacja tego, jak zachowa się reaktor jądrowy w różnych nawet w najbardziej nieprawdopodobnych sytuacjach. Natomiast drugim są analizy bezpieczeństwa, które umożliwiają określenie mocnych i słabych stron danej instalacji, oceniając prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zdarzeń z uwzględnieniem ich konsekwencji.

Zgodnie z obowiązującym rządowym dokumentem „Program Polskiej Energetyki Jądrowej” w Polsce mają zostać wybudowane i oddane do eksploatacji elektrownie jądrowe generacji III+, które gwarantują obecnie najwyższe poziomy bezpieczeństwa.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24