24.05.2022 12:30 2 PM/Nadleśnictwo Choczewo

Żyje tam prawie 130 bobrów. Sprawdź gdzie!

Fot. pixabay.com

Na terenie Nadleśnictwa Choczewo żyje ich 129 – leśnicy sprawdzili miejsca występowania i oszacowali liczebność bobra europejskiego. Większość populacji znajduje się na terenie obrębu Choczewo.

Czytaj również: Co zrobić gdy spotkamy fokę czy bobra?

Liczenie wykonano uproszczoną metodą „całorocznych obserwacji” na podstawie widocznych śladów bytowania bobrów.

W I etapie zlokalizowaliśmy 101 miejsc potencjalnego występowania bobrów na podstawie wszystkich śladów ich obecności. Sprawdziliśmy lokalizacje tam, żeremi oraz miejsc żerowania. Wiosną w kolejnym etapie prac zweryfikowaliśmy wskazane wcześniej miejsca w celu określenia, które z nich zostały opuszczone, a w których bobry aktualnie przebywają. Po weryfikacji, zlokalizowaliśmy 52 miejsca aktywnego występowania. Na podstawie odległości między stwierdzonymi aktywnymi miejscami występowania bobrów, podzieliliśmy je w miejsca w których występują osobne grupy rodzinne. Wyodrębniliśmy ich 28 – czytamy na stronie Nadleśnictwa Choczewo.

W polskiej populacji bobrów zakłada się, że jedna grupa rodzinna składa się z 4 osobników – 2 dorosłe i 2 młode. Po dodaniu statystycznego przyrostu młodych otrzymano wynik - 129 sztuk.

Większość populacji występuje na północy nadleśnictwa. Na terenie Obrębu Choczewo zlokalizowaliśmy 24 grupy rodzinne - około 110 osobników, natomiast na południu, na Obrębie Młot zainwentaryzowano tylko 4 grupy rodzinne - około 18 osobników. Ma to prawdopodobnie związek z większą ilością cieków i rowów melioracyjnych na północy nadleśnictwa – wyjaśniają leśnicy.

Czytaj również: Kolejne ciekawe zwierzę na Wybrzeżu

W przeciwieństwie do terenów prywatnych, w lasach leśnicy chronią miejsca występowania bobrów, zezwalając na piętrzenie wody i zalewanie terenów leśnych.

Przyczyniamy się w ten sposób do zwiększenia bezpieczeństwa bytowania rodzin bobrów. Wskazuje na to również stosunek opuszczonych miejsc, wskazanych jako miejsca potencjalnego występowania do zweryfikowanych miejsc aktywnych, ograniczonych właściwie do łąk na terenie administracyjnym Leśnictwa Białogóra znajdujących się w obszarze Natura 2000 „Piaśnickie Łąki” – czytamy na stronie Nadleśnictwa Choczewo.

Bóbr europejski jest gatunkiem chronionym w Polsce. Przepisy ustawy o ochronie przyrody zakazują niszczenia tam, żeremi, miejsc żerowania i rozrodu oraz celowego niepokojenia zwierząt. Odstępstwo od tych przepisów można uzyskać jedynie za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przypadku istotnych zagrożeń ze strony bobra dla prowadzonej gospodarki rolnej i rybackiej oraz w przypadku niszczenia przez te zwierzęta wałów przeciwpowodziowych i umocnień brzegów rzek czy urządzeń melioracyjnych.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24