11.02.2022 10:30 0 PM/mat.pras.

Tor prowadzący do Portu Gdynia będzie szerszy i głębszy

mat.pras.

Podpisano umowę na pogłębienie toru podejściowego do gdyńskiego portu. Za 10 miesięcy tor prowadzący do Portu Gdynia będzie 130 metrów szerszy i o 3 metry głębszy.

10 lutego 2022, Polski Rejestr Statków S.A. i Uniwersytet Morski w Gdyni zorganizowali seminarium pod hasłem „Fit for 55. Szanse i zagrożenia dla transportu morskiego”.

Oczekuje się, że dzięki wprowadzeniu omawianego pakietu nastąpi ograniczenie zmian w klimacie oraz degradacji środowiska. Gospodarki krajów unii europejskiej będą bardziej nowoczesne, zasobniejsze i konkurencyjne. Liczę, że dzisiejsza dyskusja przyczyni się do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań korzystnych dla całej branży morskiej. Wspomniał również, że PRS działa w oparciu o ustawę, w którą to wpisane jest zadanie dbania o bezpieczeństwo oraz środowisko naturalne na morzu. Wpasowuje się to w zarówno w tematykę seminarium, jak i ogólnoświatowe założenia do zeroemisyjności i neutralności klimatu – mówił otwierając spotkanie prezes Polskiego Rejestru Statków SA, Henryk Śniegocki.

mat.pras. mat.pras. mat.pras. mat.pras.

Podczas wydarzenia podpisano umowę na pogłębienie toru podejściowego do gdyńskiego portu. Przedsięwzięcie zapewni bezpieczną żeglugę statków o długości 400 m, szerokości 58 m i zanurzeniu do 14,5 m. Poprawa bezpieczeństwa nastąpi również poprzez rozbudowę i przebudowę głowic falochronów w wejściu głównym portu oraz remont i modernizację oznakowania nawigacyjnego.

Minister Gróbarczyk w swoim wystąpieniu podkreślił, że temat regulacji pakietu Fit for 55 to jest niezwykle ważny, bo są one wyzwaniem dla gospodarki morskiej.

Projekt realizowany wspólnie przez administrację morską i podmiot zarządzający portem jest dobrym przykładem skutecznego działania na rzecz rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Infrastruktura dostępowa od strony wody, za którą odpowiadają urzędy morskie, oprócz bezpieczeństwa nawigacyjnego, daje bezpośrednią korzyść dla budżetu państwa. Jej modernizacja wprost zwiększa potencjał przeładunkowy, co wyraźnie widoczne jest w corocznych rekordach odnotowywanych przez nasze porty - zaznacza wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Obecne do gdyńskiego portu mogą wchodzić statki o maksymalnym zanurzeniu 13 metrów i długości do 340 metrów. Realizacja naszego przedsięwzięcia znacząco zwiększy te parametry i wraz z dwoma pozostałymi częściami, realizowanymi przez Zarząd Portu, wpłynie na jeszcze większą atrakcyjność portu i wzrost przeładunków. Zapewnienie bezpiecznej i efektywnej infrastruktury dostępowej od strony morza jest dla nas priorytetem. Bardzo dziękujemy Centrum Unijnych Projektów Transportowych za przyznawanie dofinansowania dla naszych inwestycji w tym zakresie – powiedział dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Wartość projektu wynosi blisko 127 mln zł, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską to prawie 108 mln zł.

Port Gdynia, będący częścią transeuropejskiej sieci transportowej biegnącej miedzy Bałtykiem a Morzem Adriatyckim, dostosowuje swoją infrastrukturę do zmieniających się wymagań armatorów i firm z branży morskiej. Dzięki kolejnym inwestycjom poprawiamy bezpieczeństwo portu, jednocześnie w znacznym stopniu zwiększając potencjał przeładunkowy portu, co ma swoje odzwierciedlenie w corocznych rekordach portu. Zrealizowana inwestycja poprawi wydajność i pozwoli na zapewnienie najwyższej jakości usług portowych – mówi prezes Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Jacek Sadaj.

Tor wodny po zakończeniu prac na długości ok. 3,7 km będzie miał szerokość w dnie 280 m i głębokość 17 m. Łączna kubatura robót czerpalnych wynosi 3,5 mln m 3, z czego 650 tys. zostanie wbudowane w brzeg morski, w ramach sztucznego zasilania (refulacji). Przebudowana zostanie również Głowica Falochronu na wejściu głównym w części południowej i północnej. Wykonanie i remont oznakowania nawigacyjnego obejmie tor podejściowy oraz wejście do portu.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zapewnienie warunków do zrównoważonego rozwoju handlu opartego na transporcie wodnym i tym samym zwiększenie przeładunków ekspediowanych śródlądową droga morską.

W seminarium uczestniczyło ponad 300 osób (na miejscu i online). Polski Rejestr Statków otwiera tym samym cykl merytorycznych dyskusji na temat propozycji zaproponowanych przez UE w ramach Pakietu FitFor55 by przedstawić decydentom wnioski płynące z tych podmiotów, które będą beneficjentami zaproponowanych zmian.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24