05.03.2021 16:30 19 NW/UM Wejherowo

Wejherowo dba o zabytkowe obiekty w mieście

Źródło:UM w Wejherowie

Od czternastu lat władze Wejherowa wspierają renowację zabytkowych obiektów w mieście. Dawny blask odzyskują kamienice, obiekty sakralne czy te użyteczności publicznej. Dotychczas miasto wsparło ponad siedemdziesiąt wejherowskich obiektów, co kosztowało ponad 5,2 miliona złotych.

Jak podkreślają władze Wejherowa, dbałość o zabytki należące do miasta to ważny kierunek działań. Obiekty nie tylko poddawane są renowacji z zewnątrz – polepsza się także ich stan techniczny, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Dzięki pozyskanej dotacji unijnej udało się na przykład wykonać prace renowacyjne na Kalwarii Wejherowskiej. Inwestycja ta kosztowała ponad 14 mln zł.

Źródło:UM w Wejherowie Źródło:UM w Wejherowie Źródło:UM w Wejherowie

Miasto wspiera także obiekty, których nie jest właścicielem. Dotuje prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych obiektów.

Wejherowskie kamienice i obiekty sakralne są naszą wizytówką, dlatego miasto już od 14 lat dofinansowuje prace konserwatorskie w zabytkowych budynkach. Każdego roku przeznaczamy niemałą pulę pieniędzy na ten cel – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Jest to duże wyzwanie dla właścicieli budynków, dlatego pragnę podziękować wszystkim właścicielom nieruchomości objętych ochroną konserwatorską za dbałość o swoje obiekty. Właściciele, oprócz istotnego wkładu finansowego z miasta, muszą uzyskać decyzje konserwatorskie pozwalające na realizacje, zadbać o wkład własny finansowy oraz wybrać wykonawcę, który zapewni wysoki standard wykonania prac budowlanych pod nadzorem konserwatorskim.

Od 2007 roku miasto przekazało na dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich ponad 5,2 miliona. Do tej pory udało się odmienić ponad 70 budynków.

Każdy obiekt zabytkowy odznacza się szczególnymi walorami architektonicznymi lub historycznymi, o które trzeba wyjątkowo dbać - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Posiadanie zabytku to dla właścicieli obiektu, oprócz prestiżu, również odpowiedzialność za utrzymanie go w jak najlepszym stanie i zachowanie jego autentyzmu. W trosce o poprawę stanu technicznego i wyglądu tych zabytków, każdego roku przeznaczamy określoną kwotę na ten cel.

Dotacje udzielone przez miasto na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w zabytkach w ciągu ostatnich 4 lat:2017 r.

● Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów – prace wykończeniowe poddasza, dotacja 150 tys. zł.

● Dom Pomocy Społecznej ul. Św. Jacka 14 – m.in. wymiana okien, konserwacja witraży, prace konserwatorsko-restauratorskie drzwi wejściowych i wykuszu, dotacja 35 tys. zł.

● Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – montaż okien, dotacja 13 tys. zł.

● Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 20 – remont elewacji, dotacja. 44 tys. zł.

● Budynek mieszkalny ul. 12 Marca 1155 – remont pokrycia dachowego, dotacja 20 tys. zł.

● Budynek mieszkalny ul. Rzeźnicka 3 – remont elewacji, dotacja 20 tys. zł.

● Budynek mieszkalny ul. Kopernika 2 – remont elewacji, dotacja 20 tys. zł.

**2018 r. ** ● Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów – remont elewacji budynku klasztornego od strony północnej i południowej, dotacja 176,5 tys. zł.

● Dom Pomocy Społecznej ul. Św. Jacka 14 – remont elewacji, dotacja 81 tys. zł.

● Wspólnota Mieszkaniowa ul. 12 Marca 179 1,1a, 3, 3a – remont konstrukcji ścian zewnętrznych budynku, dotacja 20,1 tys. zł.

● Kościół pw. Trójcy Świętej – prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza św. Wojciecha, dotacja 100 tys. zł.

**2019 r. **

● Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów – wykonanie elewacji części budynku klasztornego od strony północnej i wschodniej (Dom Pielgrzyma), dotacja 100 tys. zł.

● Wspólnota Mieszkaniowa ul. 12 Marca 179 1, 1a, 3, 3a – prace konstrukcyjne i restauratorskie konstrukcji i elewacji budynku, dotacja 61 tys. zł.

● Budynek mieszkalny ul. Wniebowstąpienia 20 – poprawienie stanu technicznego budynku w tym stabilizacja konstrukcji, dotacja 48 tys. zł.

**2020 r. **

● budynek mieszkalny ul. 12 Marca 250 – remont elewacji frontowej, dotacja 189 tys. zł.

**Wspólnoty mieszkaniowe, które realizowały w latach 2018-2020 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w ramach prowadzonego przez Urząd Miejski w Wejherowie projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" i uzyskały dofinasowanie unijne: **

● Wspólnoty Mieszkaniowe: Pl. J. Wejhera 20, 20 A, 20 C

● WM Sobieskiego 328

● WM Sobieskiego 328 C

● WM Św. Jacka 18

● WM 3 Maja 6

● WM Sobieskiego 318

● WM Wybickiego 1

● WM Sobieskiego 256

● WM Św. Jacka 32

● WM Dworcowa 3


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24