30.06.2020 15:49 0 rp/Mat. pras.

Pomorska Brygada WOT wznawia nabór i szkolenia

Mat. pras.

WOT wraca do szkoleniowego systemu funkcjonowania. W związku z tym już 3 lipca na terenie 7 Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku, na terenie której funkcjonuje formowany 73 batalion lekkiej piechoty odbędzie się wcielenie żołnierzy w szeregi 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej przez trzy miesiące prowadziły operację „Odporna Wiosna”, która wspierała lokalną społeczność w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz związanymi z nim trudnościami życia codziennego obywateli. Teraz, gdy restrykcje związane z gromadzeniem się ludzi, przemieszczaniem czy korzystaniem z publicznych środków transportu zostały złagodzone, również WOT rozpoczyna intensywne, 16-dniowe szkolenie podstawowe, po ukończeniu którego terytorialsi, którzy niebawem przekroczą bramę 7 BOW, wypowiedzą słowa roty przysięgi wojskowej i zostaną żołnierzami Wojska Polskiego.

Warto pamiętać, że nabór w szeregi 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej trwa nieprzerwanie. Osoby zainteresowane służbą w WOT powinny zgłosić się do Wojskowej Komisji Uzupełnień w swoim miejscu zamieszkania – zachęca Maciej Szalbierz z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Po zakwalifikowaniu się, taka osoba zostanie skierowana na szesnastodniowe szkolenie podstawowe zakończone przysięgą wojskową lub ośmiodniowe szkolenie dla osób, które już taką przysięgę składały. Służbę taką może pełnić każdy obywatel Polski mający zdolność do pełnienia służby wojskowej, niekarany, w wieku od 18 do 55 lat w przypadku szeregowych i 18 do 63 lat w przypadku podoficerów i oficerów.

W sobotę (18 lipca) odbędzie się ceremonia zaprzysiężenia nowych żołnierzy na placu apelowym słupskiej brygady.

Dbając o bezpieczeństwo naszych żołnierzy, zachowując reżim sanitarny najbliższy nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo, a więc kolejne wcielenie ochotników będzie miało miejsce już 24 lipca, natomiast uroczystość zaprzysiężenia żołnierzy odbędzie się 8 sierpnia również na terenie koszar 7 BOW – dodaje Maciej Szalbierz.

Mat. pras.

Cały proces szkolenia nowego terytorialsa trwa trzy lata i po tym czasie można uznać go za w pełni wyszkolonego żołnierza. W pierwszym roku nacisk kładziony jest na zajęcia indywidualne o charakterze ogólnowojskowym. Drugi rok to szkolenia w wybranej przez terytorialsa specjalności. Podczas ostatnich 12 miesięcy żołnierze doskonalą swoją współpracę w ramach różnych pododdziałów. Do tego dochodzi udział w ćwiczeniach poligonowych oraz powołania do zadań realizowanych w ramach funkcjonowania brygady.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24