25.02.2020 10:00 5 rp/wejherowo.pl

Sekretarz Wejherowa w prezydium Krajowej Rady Forów Sekretarzy

Źródło: Wejherowo.pl

We wtorek (18 lutego) wybrano nowe władze Krajowej Rady Forów Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego. Bugusław Suwara, sekretarz Wejherowa, został wybrany pierwszym wiceprzewodniczącym rady.

Krajowa Rada Forów Sekretarzy powołana została z inicjatywy zarządów forów regionalnych działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jednym z pierwszych kroków do powołania Krajowej Rady Forów Sekretarzy było spotkanie wszystkich działających w kraju zarządów Forów Sekretarzy w Trybunale Koronnym Lublinie. Na tym spotkaniu przedstawiciele zarządów doprecyzowali cele i zasady współpracy, a na kolejnym ze spotkań, w lutym 2018 r., powołana została Krajowa Rada Forów Sekretarzy.

W poniedziałek (18 lutego) w Warszawie zebrała się Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST, żeby podsumować ten czas, a jej członkowie wybrali nowe prezydium – liczbę reprezentantów Rady zwiększono także z trzech do pięciu.

Zaufaniem sekretarzy cieszyli się zarówno przewodniczący, jak i obaj wiceprzewodniczący pierwszej kadencji; podczas spotkania do prezydium wybrano ich ponownie. Nowym przewodniczącym został Sekretarz Miasta Lublina, Andrzej Wojewódzki, który dotychczas piastował funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego. Jego poprzednie stanowisko objął Bogusław Suwara, a drugim wiceprzewodniczącym został Grzegorz Frugalski z Sosnowca, który to ustąpił z roli przewodniczącego. Do Prezydium Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST dołączyli również Magdalena Majkowska z Wielunia oraz Krzysztof Augustyn z Gorlic.

To przecież my, jako ta wspólnota, jesteśmy powoływani czy zatrudniani do wykonywania podstawowych usług i kompetencji na rzecz mieszkańców i samych siebie – mówił o Kongresie Andrzej Wojewódzki, nowy Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy, jak czytamy na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Głównym celem powołanej przed dwoma laty rady jest m.in.: reprezentacja środowiska sekretarzy na poziomie krajowym i międzynarodowym, zabieranie głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym, podejmowania inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji Sekretarzy JST oraz potencjału organizacyjnego.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24