19.02.2020 15:49 2 rp/bip.powiatwejherowski.pl

Powiat wejherowski przyznał 210 tysięcy dla organizacji pozarządowych

Źródło: pixabay.com

Starostwo rozstrzygnęło konkurs na realizację zadań publicznych i tym samym postanowiło przeznaczyć łącznie 212,5 tysiąca złotych na realizację 96 inicjatyw.

W ośmiu głównych kategoriach takich jak m.in.: Turystyka, ratownictwo, upowszechnianie kultury fizycznej czy działania na rzecz osób niepełnosprawnych starostwo powiatowe postanowiło przeznaczyć ponad 200 tysięcy złotych.

Największą kwotę, bo blisko 86,5 tysiąca złotych przeznaczono na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Granty wesprą nie tylko organizację ważnych wydarzeń sportowych, szereg zajęć i turniejów ale także będą promowały sporty zespołowe, siłowe czy ochotnicze straże pożarne.

Kolejne 40,5 tysiąca powędruje na zadania z zakresu kultury i sztuki. Środki pomogą w organizacji jubileuszu 35-lecia chóru Cantores Veiherovienses czy na VII Zlot Turystów Seniorów Powiatu Wejherowskiego.

Nie zabrakło też funduszy na działania z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, wsparcia osób niepełnosprawnych, oświaty i wychowania czy wypoczynku dzieci oraz ratownictwa i turystyki.

Pełen wykaz można znaleźć na stronie bip.powiatwejherowski.pl.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24