06.12.2019 13:30 1 Kwt/Port Gdynia

Port Gdynia będzie sterować ruchem ciężarówek

Źródło: Port Gdynia

W 2022 roku gdyński port będzie miał do dyspozycji nowoczesny system zarządzania ruchem samochodów ciężarowych. Inwestycję zrealizuje Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności INEA, działająca z ramienia Komisji Europejskiej.

O realizacji tego zadania zadecydowano już w czerwcu tego roku. Wówczas podpisano stosowną umowę. Projekt wynika z potrzeb rozwoju terminali oraz strategii rozwoju portu.

Projekt stanowiący kontynuację wcześniejszych prac wynika zarówno z potrzeb rozwoju poszczególnych terminali, jak i strategii rozwoju Portu Gdynia. Konieczność zastosowania w Porcie Gdynia nowoczesnego systemu informatycznego i teletechnicznego sterowania ruchem samochodów ciężarowych na podstawie integracji danych o ruchu drogowym, potrzebach dowozowo-odwozowych terminali oraz dysponowanej przestrzeni parkingowej, jest efektem przeprowadzonych analiz w ramach koncepcji opracowanej na zlecenie ZMPG-a SA jako partnera projektu TENTacle – informuje Port Gdynia.

Nowy system ma zapewnić optymalizację obsługi i wzrostu obrotów ładunkowych, a także umożliwić poprawę dostępu drogowego i przepływu towarów do Portu Gdynia i jego terminali. Jego celem jest także eliminacja "wąskich gardeł" i spiętrzeń w ciężarowym ruchu drogowym portu. Wdrożenie systemu pomoże zachować terminowość dostarczania i odwozu ładunków oraz poprawi bezpieczeństwo i komfort transportu dla lokalnego społeczeństwa.

25 listopada nastąpiła inauguracja systemu. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele wykonawcy, portowych terminali, Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Spotkanie zapoczątkowało prace powołanego zespołu zadaniowego w ramach struktury Zarządu Morskiego Portu Gdynia (ZMPG).

Źródło: Port Gdynia


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24