17.06.2019 14:50 5 mike/Gdynia.pl

Kolej na północ Gdyni coraz bardziej realna

Fot. Dawid Jastrzębski/www.bazakolejowa.pl

Spółka Multiconsult Polska z siedzibą w Warszawie zajmie się opracowaniem dokumentacji przygotowawczej dla włączenia północnych dzielnic Gdyni w system kolei aglomeracyjnej. Dokumentacja ma być gotowa do końca października. To kolejny krok w stronę reaktywacji przewozów pasażerskich na trasie kolejowej prowadzącej na północ miasta.

Reaktywacja ruchu kolejowego na trasie ze śródmieścia Gdyni przez Chylonię i dalej: do Obłuża i Oksywia może stwarzać realne szanse na odciążenie zakorkowanej Estakady Kwiatkowskiego. Ze zmodernizowanej linii kolejowej nr 228 mogliby skorzystać nie tylko mieszkańcy Gdyni, ale również powiatu puckiego, który na co dzień pokonują drogę samochodem z gminy Kosakowo. Jednak aby przejść od planów do działania, konieczne jest opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla całego przedsięwzięcia. Wiadomo już, że tym zadaniem zajmie się spółka Multiconsult Polska.

Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy wyłonienie wykonawcy dokumentacji przygotowawczej dla przedłużenia istniejących połączeń kolejowych i włączenia północnych dzielnic naszego miasta w system kolei aglomeracyjnej. Oznacza to, że spółka PKP PLK realizuje przyjęte założenia i że konsekwentnie prowadzi ten tak dla nas ważny projekt inwestycyjny. Przed nami pracowita faza konsultacji i współpracy ze spółką Multiconsult, tak aby zawrzeć w tej dokumentacji wszystkie kwestie, ważne z punktu widzenia mieszkańców nie tylko północnego Obłuża i Oksywia, ale i całej Gdyni – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W ramach dokumentacji wykonane zostaną wstępne badania geotechniczne, szczegółowa inwentaryzacja linii kolejowych, które mają być modernizowane, a także studium wykonalności inwestycji. Będzie ono zawierać analizy wariantów realizacji, kartę informacyjną, raport oddziaływania na środowisko oraz program funkcjonalno-użytkowy.

Dzięki dokumentacji, możliwe będzie przede wszystkim określenie zakresu koniecznych do wykonania prac i kosztów całego przedsięwzięcia. Dokumentacja przedprojektowa stworzy podstawę do ujęcia projektu w ramach unijnej perspektywy na lata 2021–2027. To oznacza zapewnienie źródła dotacji, która może być kluczowa w powodzeniu całej inwestycji.

Ruch pasażerski na trasie z Gdyni-Chyloni do przystanku Gdynia Port Oksywie został zawieszony w 1993 roku. Wcześniej w godzinach szczytu kursowały tam cztery pary pociągów. Były one przeważnie zestawione z wagonów piętrowych, a do ich obsługi używano lokomotyw spalinowych (wcześniej – parowych). Liczące ponad 11 kilometrów połączenie zapewniało przede wszystkim dojazd pracownikom do portu.

Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24