20.03.2019 08:07 0 mike

Rumia: Seniorzy rozpoczęli kolejną kadencję

Fot. UM Rumia

We wtorek (19 marca) oficjalnie drugą kadencję rozpoczęła Rumska Rada Seniorów. Podczas spotkania – w obecności Michała Pasiecznego, burmistrza Rumi, i jego zastępców – ustalono plany na najbliższe pięć lat. Wybrano też przewodniczącego rady, którym ponownie został Mieczysław Grzenia.

Bardzo dziękuję za poparcie i zaufanie. Będę się starał państwa nie zawieść podczas dalszej pracy, oczywiście jeśli zdrowie pozwoli – mówił Mieczysław Grzenia, przewodniczący Rumskiej Rady Seniorów. – Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się układać tak dobrze jak dotychczas. Liczę też na dalsze dobre współdziałanie z władzami miasta – dodał.

Zastępcą przewodniczącego rady została Renata Grzesiak, a stanowisko sekretarza przypadło Zbigniewowi Rachwaldowi. Radni podjęli swoje decyzje jednogłośnie.

Gratuluję kolejnej kadencji i dziękuję za zaangażowanie, ponieważ działalność, jaką prowadzą państwo na różnych płaszczyznach, pozwala naszym seniorom na aktywizację i korzystanie z różnorodnych atrakcji. Naprawdę podejmujecie się państwo wielkiego zadania, jakim jest wolontariat na rzecz wszystkich rumskich seniorów. Zapewniam, że jako miasto będziemy dalej wspierać Rumską Radę Seniorów – podkreślił Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Fot. UM Rumia

Rumska Rada Seniorów istnieje już prawie pięć lat. Została powołana 28 sierpnia 2014 roku, a 21 października wyłoniono jest 14-osobowy skład. Celem działania rady jest przede wszystkim zapewnienie seniorom, którzy mieszkają w Rumi, wpływu na sprawy, które bezpośrednio ich dotyczą. Spośród innych założeń należy wymienić aktywizację obywatelską osób w starszym wieku, ich integrację oraz reprezentowanie interesów seniorów w życiu lokalnej społeczności.

Do zadań rady seniorów należy między innymi: współpraca z samorządem, organizacjami społecznymi oraz instytucjami działającymi na rzecz osób starszych; opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących problemów osób starszych; konsultowanie i ustalanie priorytetów w kierunkach polityki i zadań realizowanych na rzecz seniorów; monitorowanie potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie gminy; budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych; rozpowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych przez gminę na rzecz osób starszych – podają przedstawiciele Urzędu Miasta Rumi.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24