20.11.2018 07:50 0 Mat. red. Artykuł sponsorowany

Ubezpieczenie turystyczne – ile kosztuje, co obejmuje?

Mat. pras.

Ubezpieczenie turystyczne to jeden z najtańszych, a zarazem najbardziej przydatnych produktów ubezpieczeniowych. Oferuje nam ono bezpieczeństwo w podróży i zabezpiecza na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.

Wzrost popularności turystyki sprawił, że obecnie polisy turystyczne są bardzo popularne i jednocześnie tanie w porównaniu z polisami na życie czy ubezpieczeniami majątkowymi.

Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne?

Zazwyczaj ubezpieczenia turystyczne przeznaczone dla osób fizycznych oferowane są w pakietach obejmujących kilka polis zapewniających kompleksową ochronę podczas podróży. Są to:

 1. Ubezpieczenie kosztów leczenia i ubezpieczenie wypadkowe – zapewniające zwrot kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku, do jakiego doszło podczas podróży. Są to zarówno koszty porady lekarskiej, jak i leczenia ambulatoryjnego oraz szpitalnego, lekarstw itp.

 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewniające odszkodowanie w razie śmierci poszkodowanego lub odniesienia przez niego w wyniku wypadku uszczerbku na zdrowiu, obliczane jest ono procentowo przez komisję lekarską.

 3. Ubezpieczenie akcji ratunkowej i transportu medycznego – zapewniające zwrot kosztów akcji ratunkowej przeprowadzanej przez wykwalifikowanych ratowników, a także transportu do szpitala lub gdy zachodzi taka potrzeba – z powrotem do kraju. Często oferowane jest albo osobno, albo w pakiecie Assistance, obejmującym również pomoc prawną, pomoc tłumacza, transport rodziny do kraju, w przypadku gdy poszkodowany był jednocześnie kierowcą, lub koszty przejazdu członka rodziny do poszkodowanego.

 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – chroni właściciela polisy w przypadku, gdy on sam stał się sprawcą zdarzenia, w wyniku którego doszło do uszczerbku na zdrowiu lub mieniu osoby trzeciej.

 5. Ubezpieczenie bagażu – zapewnia zwrot kosztów w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia w razie kradzieży bagażu lub opóźnienia w jego dostarczeniu.

 6. Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z podróży – opcjonalna polisa proponowana zazwyczaj przez biura podróży wraz z wykupywaną ofertą wypoczynku zorganizowanego, wykupywane w określonym czasie przed planowaną podróżą. Zapewnia zwrot kosztów wycieczki w razie nagłego zdarzenia uniemożliwiającego ubezpieczonemu wyjazd lub zwrot kosztów związanych z przerwaniem wypoczynku w nagłych przypadkach (np. śmierć członka rodziny, ważne sprawy służbowe itp.).

Ile kosztuje polisa turystyczna?

Ceny polis turystycznych zależą od wysokości sum ubezpieczenia i wybranych ubezpieczeń dodatkowych. Najtańszą polisę turystyczną kupimy za 2,29 zł za dzień, jednak nie liczmy na to, że oferowane sumy ubezpieczeń za poszczególne polisy składowe wystarczą na zapewnienie nam odpowiedniej ochrony w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Firmy ubezpieczeniowe stosują również sprytny wybieg, oferując okrojone polisy – np. pozbawione ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia kosztów akcji ratunkowej. Dlatego przeglądając oferty zwracajmy uwagę na zawartość pakietu i sumy ubezpieczeń poszczególnych polis.

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia powinna być np. nie mniejsza niż 100 tys.zł, podobnie jest z ubezpieczeniem akcji ratunkowej i transportu medycznego. W krajach zachodnich przyda się również dobre ubezpieczenie OC, a jeśli uprawiamy sport – również OC sportowe. Zachodnie kancelarie prawne specjalizują się w dochodzeniu wysokich odszkodowań od sprawców wypadków.

Co zyskamy, dopłacając do polisy turystycznej?

Ubezpieczenia turystyczne mają bardzo dużą liczbę opcji uwzględniających różnego typu ryzyka, nieuwzględniane w standardowych polisach lub uwzględniane tylko przez niektórych ubezpieczycieli. Może to być na przykład:

 • ubezpieczenie na wypadek aktów terroryzmu,

 • ubezpieczenie kosztów odwołania lub skrócenia planowanej wycieczki,

 • assistance domowy – czyli organizacja pomocy na wypadek włamania do mieszkania ubezpieczonego podczas jego podróży,

 • ubezpieczenie sprzętu sportowego.

W ostatnim czasie ciekawą opcją stała się możliwość wykupienia tzw. klauzuli alkoholowej. Na czym to polega? Otóż fakt spożycia alkoholu przez właściciela polisy jest jednym z najczęściej stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączeń od odpowiedzialności. Jeśli więc ktoś ukradnie nam bagaż lub ulegniemy poparzeniu podczas grilla, będąc po kilku głębszych, nie mamy co liczyć na odszkodowanie. Wykupienie klauzuli alkoholowej sprawia jednak, że w niektórych wypadkach prawo do odszkodowania zostanie uwzględnione – wyjątkiem jest jazda po pijanemu lub szkody na zdrowiu i mieniu innych osób.

Oto jak do tematu klauzuli alkoholowej podchodzą poszczególni ubezpieczyciele:

 • Allianz – dopłata 30% podstawowej składki ubezpieczenia,

 • Compensa – dopłata 20% podstawowej składki ubezpieczenia,

 • Generali – klauzula dodawana za darmo do polisy turystycznej,

 • Gothaer – klauzula dodawana za darmo do polisy turystycznej,

 • AXA – klauzula uwzględniana jest tylko w przypadku, gdy poziom alkoholu we krwi nie przekracza 0,5 promila.

Jak widać, opcji ubezpieczenia jest naprawdę dużo i wszystko zależy od oczekiwań klienta i zasobności jego portfela. Dlatego sprawdzajmy oferty ubezpieczeń i porównujmy je z innymi – bogactwo ofert sprawia, że każdy znajdzie polisę spełniającą jego oczekiwania.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24