19.07.2018 12:20 0 mike/GUS

Powiat pucki powiększył się o ponad 900 hektarów

Fot. Tomasz Iwaniuk/archiwum

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w porównaniu z 2017 rokiem powierzchnia Polski zwiększyła się łącznie o 1643 hektary, w tym o 904 hektary w powiecie puckim. Nie jest to jednak efekt rzeczywistego pozyskania nowych obszarów, lecz obowiązywania nowego rozporządzenia Rady Ministrów.

Powiększenie powiatu puckiego o ponad 900 hektarów może robić wrażenie. Niestety, nie chodzi o rzeczywistą ekspansję terytorialną, lecz o uwarunkowania formalne. Obszar Nordy powiększył się za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 183).

Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w wyniku obliczeń dokonanych na podstawie tego dokumentu, wzrosła o 1159 ha powierzchnia woj. pomorskiego (w jego obrębie powiatów: puckiego o 904 ha i nowodworskiego o 255 ha) […] – informuje GUS w opracowaniu „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 roku”.

Na szczeblu gminnym najwięcej zyskały w powiecie puckim:

– Hel (123 ha);

– Jastarnia (218 ha);

– Krokowa (266 ha);

– Władysławowo (297 ha).

Powiększyła się też powierzchnia Krynicy Morskiej w powiecie nowodworskim (o 255 ha) i gminy miejskiej Świnoujście w województwie zachodniopomorskim (o 484 ha).

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że łącznie o 1045 hektara zwiększyła się powierzchnia miast, a terenów wiejskich – o 598 ha. Zapowiedziano też kontynuację prac obliczeniowych.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...