19.07.2018 11:40 4 raz

Swarzewo chce odzyskać dawną nadmorską świetność

fot. Google Maps

Każdy może poprzeć plany przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Swarzewo "Turystyczne Swarzewo", którzy opublikowali apel do władz samorządowych w sprawie ożywienia turystyki w tej miejscowości. Chodzi przede wszystkim o ułatwienie dostępu do wód Bałtyku.

"My, mieszkańcy Gminy i Powiatu puckiego, przyjaciele oraz goście urokliwej miejscowości Swarzewo, zwracamy się z wnioskiem o rozwiązanie naszych problemów związanych z zagospodarowaniem brzegu zatokowego. Najważniejszym i najbardziej pożądanym aspektem naszej sprawy jest ustanowienie konsensusu, w wyniku którego pragniemy uzyskać czysty i piaszczysty pas nadzatokowy oraz swobodny i bezpieczny dostęp do brzegu i Zatoki Puckiej" – napisali w apelu, który można podpisać tutaj, przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Swarzewo "Turystyczne Swarzewo".

Od kilku lat dążymy do tego, aby przywrócić naszej miejscowości dawny charakter i świetność. Dążymy do uporządkowania całej infrastruktury i rozwiązań systemowych. Chcielibyśmy wychowywać przyszłe pokolenia w urokliwej miejscowości z ogromnym potencjałem. Do dziś pamiętamy długie spacery brzegiem Zatoki, które wywołują w nas wzruszające wspomnienia. Postulujemy o wdrożenie strategii rozwoju gminy Puck w miejscowości Swarzewo – wyjaśniają.

Strategia ta miałaby uwzględniać m.in. udostępnienie, udrożnienie i zagospodarowanie dojść do Zatoki w ramach istniejących dróg gminnych; utworzenie bezpiecznego kąpieliska lub miejsca wyznaczonego do kąpieli w miejscowości na miarę obecnych czasów; umożliwienie dojścia na brzeg ze Stanicy Wodnej, a także Wykonanie opaski brzegowej wzorem innych miejscowości jak Rewa, Mechelinki, Hel, Kuźnica, Nadole, Jarosławiec itp.

Zagospodarowanie brzegu, rozwinięta infrastruktura przyczynią się do podnoszenia poziomu życia mieszkańców, poprawy przestrzeni publicznej i aktywizacji mieszkańców, zwiększenia walorów turystycznych i rozwoju miejscowości poprzez możliwość ciekawego, aktywnego i zdrowego spędzania czasu oraz zwiększą atrakcyjność turystyczną miejscowości – wyjaśniają autorzy petycji. – Wnosimy o odpowiednie zarządzanie przestrzenią w celu poprawy bezpieczeństwa, a także optymalnego wykorzystania potencjałów terytorialnych naszej miejscowości: przyrodniczego, krajobrazowego, kulturowego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej jakości życia i rozwoju mieszkańców gminy i powiatu puckiego oraz turystów.

Do czwartkowego (19 lipca) poranka pod petycją podpisało się ponad 100 osób.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...