21.06.2018 12:03 0 Aldona Czerwińska, Dyrektor ZSP w Kłaninie Artykuł sponsorowany

ZSP Kłanino przed nowymi wyjazdami! Cypr i Malta – już za nami!

Źródło: ZSP Kłanino/Facebook

Zanim rozpoczną się kolejne staże i szkolenia nauczycieli oraz uczniów ZSP w Kłaninie, czas na podsumowanie kończącego się właśnie projektu pod tytułem: „Nauczyciele i uczniowie ZSP w Kłaninie doskonalą umiejętności gastronomiczne na wyspach śródziemnomorskich”.

[artykuł sponsorowany]

Projekt trwał dwa lata i obejmował szkolenie nauczycieli – job shadowing w hotelu Saint George na Cyprze w maju 2017 roku oraz dwa miesięczne staże dwudziestoosobowych grup uczniów. Pierwsza z nich zrealizowała swe praktyki zagraniczne w luksusowym hotelu na Cyprze w październiku 2017, a druga na Malcie w maju 2018. W stażach wzięli udział uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej ze wszystkich klas,kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz kucharz. Wszyscy uczniowie odbyli miesięczny staż w luksusowych hotelach, zlokalizowanych na wyspach śródziemnomorskich w dziale gastronomii. Podnieśli swe umiejętności zawodowe, zweryfikowali dotychczasową wiedzę, musieli odnaleźć się w wielonarodowych zespołach, posługiwać się zawodowym angielskim, a wreszcie umieć się dostosować do miejscowych zwyczajów.

Uczniowie podkreślali wielokrotnie, że tym, co wyróżnia pracę za granicą od pracy w polskich restauracjach i kuchniach jest szacunek, jaki mają szefowie do pracowników oraz spokój i brak nerwowości, towarzyszący wykonywaniu kolejnych zadań. Każdy miał niepowtarzalną szansę poznania swych słabych i mocnych stron, co niewątpliwie przyczyni się do coraz bardziej świadomego kreowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Obecnie trwają pracę nad upowszechnianiem rezultatów projektu, powstał już „Poradnik wzorowego pracownika gastronomii”, oparty na wiedzy i doświadczeniach zarówno uczniów, jak i nauczycieli, za nami „Dzień maltański” w ZSP Kłanino – dla gimnazjalistów, uczniów oraz nauczycieli i kadry zarządzającej szkołami.

Mat. pras.

Kolejny projekt dobiega końca, ale nabyte doświadczenia pozostają i warto dobre pomysły oraz ciekawe rozwiązania przenosić na nasz rodzimy nadmorski grunt, podobnie atrakcyjny turystycznie. Mam nadzieję, że sukcesywnie będą to czynić właśnie uczestnicy staży zagranicznych.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...