27.05.2011 14:17 0

Ogólnopolska konferencja "Edukacja regionalna: wyzwania teorii i praktyki"

W środę 25 maja br. w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy rozpoczęła się Ogólnopolska Konferencja „Edukacja regionalna: wyzwania teorii i praktyki" zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, a także Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną i Starostwo Powiatowe w Kartuzach. Patronat nad konferencją objął Jan Kleinszmidt – Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Prof. Kazimierz Kossak – Główczewski wraz z współgospodarzami spotkania Prezesem ZKP Łukaszem Grzędzickim i Starostą Kartuską Janiną Kwiecień powitali przybyłych gości z ośrodków akademickich z całej Polski (z Warszawy, Torunia, Łodzi, Białegostoku, Katowic, Gdańska, Lublina), podkreślając, iż właśnie tu na Kaszubach obserwujemy dynamiczny rozwój nauki języka kaszubskiego, a gdański ośrodek akademicki może poszczycić się znaczącymi badaniami pedagogicznymi, socjologicznymi, językoznawczymi, historycznymi kultury kaszubskiej. Organizatorzy wyznaczyli przestrzeń debaty konferencyjnej w ramach tematyki:

  1. Edukacja regionalna: „powrót do domu, do źródeł życia każdego człowieka…” (teoria i praktyka edukacji regionalnej: stan i wyzwania przyszłości).

  2. Edukacja regionalna: wstęp do edukacji międzykulturowej (status edukacji regionalnej wobec edukacji międzykulturowej: przestrzenie otwarcia i zamknięcia).

  3. Edukacja regionalna: metodologia (stan aktualny i wyzwania przyszłości) Obrady plenarne zostały podzielone na sześć sesji. Pierwsza sesja poświęcona była "Regionowi : między współbyciem a byciem dla siebie. Wymiary edukacji regionalnej". W swoim wystąpieniu prof. Kazimierz Kossak – Główczewski (UG,GWSH) mówił o reinhabitacji i dekolonizacji – zadając pytanie o realizację edukacji regionalnej. Wykład profesora był wstępem do metodologicznych rozważań nad zagadnieniami konferencji. Wystąpienie Kolejnego prelegenta - prof. Piotra Petrykowskiego (UMK) dotyczyło zależności między edukacją regionalną a identyfikacją miejsc intymnych i ideologicznych. Profesor podkreślił, że region to synergia miejsc intymnych ojczyzn prywatnych. Uczestnicy konferencji podczas pierwszej sesji mieli również okazję wysłuchać referatów prof. Aliny Szczurek – Boruta(UŚ), która w wystąpieniu zatytułowanym „Od edukacji regionalnej do edukacji międzykulturowej – ku zbliżeniu ludzi i ich kultur” podzieliła się m.in. się spostrzeżeniami dotyczącymi rozwoju edukacji międzykulturowej w Cieszynie. Natomiast mgr Łukasz Grzędzicki (ZKP) we wstępie swojego wykładu przybliżył rys historyczny regionu i organizacji kaszubskiej, a następnie przedstawił kwestie edukacji regionalnej na Kaszubach. Prezes ZKP omówił zwłaszcza zagadnienie nauczania języka kaszubskiego uwzględniając szczególne aspekty tego rodzaju edukacji, wymienił również osiągnięcia i trudności w jej realizacji, wskazywał potrzeby i plany na przyszłość.

W trakcie drugiej sesji zatytułowanej Od edukacji regionalnej do edukacji wielokulturowej dr Dorota Jaworska-Matys (UG) przedstawiła międzykulturowy wymiar edukacji regionalnej w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Kompetencje międzykulturowe członków społeczności polskich szkół Na Litwie; mgr Joanna Sacharczuk (UwB) omówiła rolę edukacji w pielęgnowaniu pamięci przeszłości przedwojennego Białegostoku jako istotnego elementu tożsamości zbiorowej; mgr Emilia Jakubowska (UwB) zaprezentowała edukację regionalną na kurpiowszczyźnie; mgr Katarzyna Gromadzka (UwB) mówiła o edukacji regionalna wobec potrzeb migrantów powrotnych; dr Irena Kotowicz-Borowy (SGGW), przedstawiła w swoim referacie znaczenie edukacji regionalnej dla ochrony tożsamości i dziedzictwa kulturowego; lic. Anna Tsalko (UG) przybliżyła sytuację współczesnych repatriantów w dzisiejszej Polsce.

Trzecia sesja poświęcona została Profesorowi Julianowi Radziewiczowi. Rozmówcy zadawali sobie pytanie o dialogowy i dialektyczny wymiar edukacji regionalnej, a zarazem wspominając profesora jako mistrza dialogu. Po zakończeniu obrad w czasie uroczystej kolacji goście mieli okazję usłyszeć piosenki w języku kaszubskim w wykonaniu Rodzinnej Kapeli BAS z Sierakowic, a także zażyć kaszubskiej tabaki.

W czwartek 26 maja br. uczestniczy konferencji w trakcie wizyt studyjnych odwiedzili Szkołę na Głodnicy, Szkołę w Mojuszu oraz Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach. Popołudniu odbyła się kolejna - czwarta sesja zatytułowana „Między praktyką edukacji regionalnej a namysłem nad edukacją regionalną” Prof Zdzisław Aleksander (UG) mówił O możliwościach i niemożliwościach edukacji regionalnej. Od przypominania sobie o korzeniach do współistnienia z innymi. Natomiast praktycy kaszubscy: Marek Byczkowski, Witold Bobrowski, Danuta Pioch, Anna Dereń, Lucyna Sorn, Teresa Czerwińska, Aleksandra Pająk, Aleksandra Kurowska-Susdorf podzielili się swoimi spostrzeżeniami wynikającymi z praktyki nauczyciela języka kaszubskiego, animatora kultury.

Uczestnicy wysłuchali referatów: dr. Wojciecha Drzeżdżona ( GWSH, Aktywność regionalna a edukacja regionalna w perspektywie permanencji rozwoju człowieka; mgr Urszuli Namiotło (UwB) Doświadczanie edukacji regionalnej w przestrzeni pogranicza na przykładzie programu Klasa Dziedzictwa Kulturowego; dr. Waldemara Frąckiewicza (UMCS) , Szkoła Suki Biłgorajskiej – rodzinna inicjatywa muzycznej edukacji regionalnej; mgr Renaty Mistarz (CEN), Wybrane projekty edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej realizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24