27.05.2011 08:29 0

Gdańsk: Kampania na temat przewlekłej białaczki limfocytowej

W maju w kilkudziesięciu parafiach należących do Kurii Metropolitalnej w Gdańsku pojawią się plakaty i ulotki informacyjne na temat przewlekłej białaczki limfocytowej, która jest najczęstszym typem białaczki występującej u osób dorosłych. Organizatorami kampanii są Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową (PBS) oraz Stowarzyszenie Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG). Organizację kampanii wspiera firma Roche Polska.

Przewlekła białaczka limfocytowa w początkowym okresie przebiega bezobjawowo i wykrywana jest przypadkowo, podczas rutynowych badań krwi. Dzięki regularnie wykonywanej morfologii krwi możemy zyskać pewność, że choroba nie rozwija się w naszym organizmie. Na przewlekłą białaczkę limfocytową najczęściej (70-80% pacjentów) zapadają osoby powyżej 55 roku życia. Dlatego tak ważne jest, aby osoby starsze wiedziały czym jest przewlekła białaczka limfocytowa, jakie są objawy tej choroby oraz gdzie i w jaki sposób można uzyskać pomoc.

„Umieszczamy informacje na temat przewlekłej białaczki limfocytowej w kościołach, by uświadomić starsze osoby, że znajdują się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na ten rodzaj białaczki. Podobnie jak w przypadku większości chorób nowotworowych wczesna diagnoza białaczki umożliwia jej skuteczniejsze leczenie. Dlatego za pośrednictwem ulotek i plakatów namawiamy osoby powyżej 55 roku życia, aby poddawały się badaniom krwi. Regularnie wykonując badanie krwi możemy się upewnić, że jesteśmy zdrowi.” – powiedział Jacek Gugulski, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową PBS.

W maju materiały informacyjne kampanii pojawią się m.in. w gdańskich parafiach Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Św. Piotra i Pawła i Matki Boskiej Bolesnej. Materiały w wersji elektronicznej (plakaty i ulotki) dotyczące przewlekłej białaczki limfocytowej znajdują się także na stronie internetowej Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą białaczkę Szpikową PBS: www.bialaczka.com.pl

CLL jest najczęstszym typem białaczki występującej u osób dorosłych – stanowi około 25– 30% wszystkich postaci białaczki. Ogólna częstotliwość występowania CLL wynosi około 3 przypadków na 100 tys. osób i jest dwa razy wyższa u mężczyzn niż u kobiet. Uważa się,  że mediana wieku zdiagnozowania choroby przypada na okres pomiędzy 65. a 70. rokiem życia.

CLL charakteryzuje się nagromadzeniem niedojrzałych czynnościowo krwinek białych (limfocytów) w szpiku, we krwi, w węzłach chłonnych, śledzionie i innych narządach.

We krwi występują dwa rodzaje limfocytów: limfocyty B i T. Około 95% przypadków CLL wywodzi się z linii limfocytów B. Niedojrzałe czynnościowo białe krwinki żyjące dłużej niż prawidłowe limfocyty B, zaczynają się kumulować i "wypierać" zdrowe krwinki. Podczas badania przedmiotowego u części chorych na CLL można stwierdzić różnego stopnia niebolesne powiększenie węzłów chłonnych, śledziony i/lub wątroby. Naciekanie szpiku wywołuje niedobór prawidłowych krwinek, w konsekwencji prowadząc do niedokrwistości, małopłytkowości oraz osłabienia układu odpornościowego, przez co naraża pacjenta na ryzyko nawracających infekcji o ciężkim przebiegu, które stanowią najczęstszą przyczynę zgonów chorych z CLL.

Chociaż powszechnie CLL uważa się za chorobę postępującą powoli, to zaledwie 30% przypadków chorych nie poddawanych terapii przeżywa od 10 do 20 lat. W większości przypadków choroba od początku przebiega agresywnie lub wykazuje wczesną progresję nawet po zastosowaniu intensywnej terapii, prowadząc do zgonu w ciągu 2-3 lat. Dlatego bardzo istotne znaczenie ma precyzyjna ocena rokowania i wybór optymalnej terapii.

Dotychczas celem leczenia CLL było utrzymywanie pod kontrolą limfocytozy oraz eliminowanie ogólnych objawów choroby. Obecnie, wraz z wprowadzeniem nowych metod terapii, celem leczenia stanie się uzyskanie całkowitej remisji choroby, wydłużenie okresu czasu bez nawrotu choroby, a także wydłużenie życia i poprawa jego jakości.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24