30.03.2011 09:44 0

Region: Nabór do policji

Komendant Główny Policji ustalił kolejny termin przyjęcia do służby w policji. Nabór rozpocznie się 10 maja. Określony został również limit dla województwa pomorskiego - na poziomie 90 osób.

Zgodnie z ustawą o Policji, służbę w tej formacji może "(...) pełnić może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować."

Jednakże "(...) komendant wojewódzki Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w Policji".

Podsumowując powyższe, kandydat do służby powinien posiadać:

  • co najmniej średnie wykształcenie

  • polskie obywatelstwo

  • nieposzlakowaną opinię

  • być niekaranym

  • korzystać z pełni praw publicznych

  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej

Celem procesu doboru do służby jest potwierdzenie, czy kandydat spełnia wymienione wymogi oraz wybór najlepszych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone preferencje.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24