19.02.2011 14:34 0

Wejherowo: Tydzień ofiar przestępstw

21 - 26 lutego 2011 roku Tydzień Ofiar Przestępstw. Policja z mocy prawa na pierwszym miejscu stawia sobie ochronę życia i zdrowia ludzi przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, a wiec również ochronę osób słabszych i skrzywdzonych.

Celem tego dyżuru jest m.in. kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji, inicjowanie i propagowanie działań mających na celu poprawę sytuacji ofiar przestępstw, zapewnienie właściwego przepływu informacji w relacji policjant - ofiara przestępstwa zakresie rzetelnego informowania o prawach ofiar, w oparciu o Polską Kartę Praw Ofiary, motywowanie ofiar przestępstw do szukania pomocy w ramach wyspecjalizowanych instytucji i organizacji na terenie województwa pomorskiego oraz kształtowanie świadomości wiktymologicznej społeczeństwa, ale przede wszystkim pomoc wszystkim osobom, które w tym dniu zgłoszą się do Policji.

Obchody Dnia Ofiar Przestępstw są również okazją do poprawy współpracy rządowych i pozarządowych organizacji wspierania ofiar przestępstw. Ofiarą w myśl KARTY PRAW OFIARY, jest osoba fizyczna, której dobro zostało naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi. Do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, Komisariatów Policji w Wejherowie Śmiechowie, Redzie i Rumi można się zgłaszać w dniach od poniedziałku 21 lutego do piątku 25 lutego 2011 roku w godzinach 7:30 - 15:30 oraz w sobotę 26 lutego 2011 roku, gdzie przyjmować będą mieszkańców policjanci pełniący dyżury.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24