Nocna Impreza na Orientację pt. Sukkub

Sport, Nowy Dwór Wejherowski

Data 25.10.2014 00:00-26.10.2014 00:00
Adres Szkolna 1
Miejscowość Nowy Dwór Wejherowski

Sukkub jest nocną imprezą na orientację, w której uczestnicy mają za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych, bądź wykonać określone zadanie. Impreza odbywa się wg regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej organizatorów - klubu turystyki aktywnej AKK GDAKK.

Przeczytaj relację z zeszłorocznej edycji Sukkuba

Termin i miejsce imprezy:

Impreza odbędzie się w nocy z 25/26 października 2014 roku

w okolicach Nowego Dworu Wejherowskiego, bez względu na warunki pogodowe.

Adres bazy startowej:

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim, ul. Szkolna 1

Dojazd i powrót uczestników imprezy możliwy jest środkami komunikacji publicznej lub transportem własnym.

Kategorie startowe:

Uczestnicy imprezy zgłaszają się i startują w zespołach jedno, dwu lub trzyosobowych. Osoby niepełnoletnie startować mogą wyłącznie w towarzystwie jednego z opiekunów prawnych oraz muszą dołączyć "oświadczenie opiekunów prawnych" podpisane przez obojga opiekunów prawnych.

Dla tras ze startem interwałowym minuty startowe zespołów są przydzielane w drodze losowania i ogłaszane przed imprezą, podobnie jak godzina startu wspólnego dla trasy geocachingowej. Długości tras podano w linii prostej pomiędzy punktami, z uwzględnieniem niemożliwych do przebycia przeszkód terenowych.

Na wszystkich trasach obowiązuje bezwzględny zakaz używania map innych niż dostarczone przez organizatora oraz przyrządów do nawigacji satelitarnej, za wyjątkiem funkcji rejestrowania przebytej drogi tzw. śladu / tracka w celu wykorzystania tych informacji po zakończeniu Imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo różnych modyfikacji map dla tras o wysokim poziomie trudności oraz wprowadzenia elementów zręcznościowych (informacje w opisach tras).

Trasy piesze:

1) Trasa Trudna (T) - (ok. 18 km) "Moczary Utopca" limit 30 zespołów

Budowniczy: Piotr Bładzikowski

Trasa przeznaczona jest dla osób o niedużym doświadczeniu w chodzeniu nocą z mapą i kompasem (ale wcześniej już startujących w podobnych imprezach). Punkty rozmieszczone w miejscach charakterystycznych, do których dojście może wymagać umiejętności chodzenia na azymut (na krótkich dystansach). Obok punktów kontrolnych mogą pojawić się punkty stowarzyszone. Niektóre z punktów kontrolnych będą miały postać zadań. Część punktów może nie być naniesiona bezpośrednio na mapę. Mapa może być lekko zmodyfikowana.

Mapa topograficzna 1:25 000, czarno biała, aktualność lata 60-te XX wieku.

2) Trasa Bardzo Trudna (BT) - (ok. 21 km) "Igraszki z Lilith" limit 30 zespołów

Budowniczy: Anna Dettlaff

Trasa dla osób zaawansowanych, które startowały już w podobnych imprezach i bardzo dobrze orientują się w leśnym terenie. Trasa składa się zarówno z punktów kontrolnych, jak i niekonwencjonalnych zadań. Punkty kontrolne zlokalizowane są w trudno dostępnych miejscach terenu (często towarzyszą punkty stowarzyszone i mylne). Mogą pojawić się punkty nienaniesione przez organizatora na mapę, wymagające wykazania się dobrą umiejętnością marszu na azymut. Treść mapy (wyłączając poziomice) może być zmodyfikowana. Ze względu na obecność punktów zadaniowych, czas podstawowy będzie wydłużony w stosunku do standardowej trasy BT.

Mapa topograficzna, czarno-biała w skali 1:25 000, aktualność lata 60-te XX wieku.

3) Trasa Zaawansowana (Z) - (ok. 15 km) "Dusza Zaginionej Nadziei" limit 30 zespołów

Budowniczy: Jan Wruck

Trasa o skróconym, względem trasy BT dystansie, ale zwiększonym udziału nawigacji. Trasa dla osób doświadczonych, z zamiłowaniem do nawigacji (marsze na azymut itp.). Trasa składa się zarówno z punktów kontrolnych PK, jak i punktów nawigacyjnych PN, których lokalizację trzeba samemu wyznaczyć za pomocą jednoznacznych wskazówek (azymut/odległość/itp.). Punkty zlokalizowane w trudno dostępnych miejscach terenu, a towarzyszyć im będzie duża ilość punktów stowarzyszonych i mylnych. Treść mapy może być zmodyfikowana.

Mapa topograficzna, czarno-biała w skali 1: 10 000, aktualność lata 60. XX wieku.

4) Trasa Ekstremalna (E) - (ok. 25 km) "Ragnarök" limit 15 zespołów

Budowniczowie: Adam Żyliński, Tomasz Radzikowski

Trasa przeznaczona dla ekspertów orienteeringu lub tych, którzy do tego miana aspirują. Najdłuższa, z największą sumą przewyższeń i punktami kontrolnymi umieszczonymi w miejscach najmniej przyjaznych człowiekowi, z dużą ilością punktów stowarzyszonych i mylnych. Treść mapy może być znacznie zmodyfikowana, pojawią się także punkty nienaniesione przez organizatora na mapę, wymagające wykazania się dobrą umiejętnością marszu na azymut. Mogą również pojawić się specjalne punkty kontrolne, których prawidłowe spisanie będzie wymagało wykazania się zręcznością fizyczną.

Mapa topograficzna, czarno-biała w skali 1:25 000 (z elementami w skali 1:10 000), aktualność lata 60-te XX wieku.

5) Trasa Geocachingowa (G) - (max. 15 km) "Skarby Walhalli" limit 30 zespołów

Budowniczowie: Dominika Welz, Adam Żyliński

Trasa typu scorelauf, ze startu wspólnego, z wydłużonym limitem czasu w stosunku do długości trasy. Nawigacyjnie na poziomie trasy trudnej z elementami trasy bardzo trudnej. Trasa nastawiona na odnajdywanie tzw. skrzynek (ang. geocache) ukrytych w pobliżu punktów kontrolnych. Odnalezienie skrzynek będzie możliwe dzięki dokładnym wytycznym, które podane będą na osobnym arkuszu dostarczonym przed startem. Uczestnicy tej trasy zobowiązani są do zapoznania się z polską bazą wiedzy o geocachingu

Mapa topograficzna, czarno-biała w skali 1:25 000, aktualność lata 60-te XX wieku.

Zgłoś się na imprezę, wypełniając formularz elektroniczny

Zapoznaj się z pełnym Regulaminem Imprezy

Wyposażenie uczestników:

Zestaw niezbędny dla każdego uczestnika:

 • obowiązkowo latarka, kompas, trwały środek do pisania (długopis),
 • obowiązkowo obuwie (kapcie, skarpetki) na zmianę do poruszania się w bazie,
 • można wziąć śpiwór i/lub karimatę do przespania się w szkole,
 • element odblaskowy.

Dodatkowo na trasę zaawansowaną polecamy wzięcie kątomierza.

Świadczenia startowe:

 • komplet map i materiałów startowych dla każdego członka zespołu,
 • karta startowa do potwierdzeń punktów - jedna na zespół,
 • ciepły kąt do oczekiwania na start w bazie (szkoła),
 • herbata i kawa w bazie (szkoła),
 • ciepły kąt do spania w warunkach turystycznych w bazie (szkoła)
 • ognisko

Wyniki:

Wyniki dla poszczególnych tras zostaną podane na zakończeniu imprezy - tj. o godz. 7:00 czasu zimowego. Dodatkowo zostaną one umieszczone na stronie internetowej najpóźniej 29.10.14.

Nagrody:

Podobnie jak w roku ubiegłym, nie przewidujemy nagród rzeczowych - nie licząc pamiątkowych kubków, dla najlepszych 3 drużyn z każdej z tras.

Postanowienia końcowe:

Osoby niepełnoletnie startują i uczestniczą w imprezie tylko pod opieką opiekuna prawnego i muszą przed startem okazać oświadczenie podpisane przez obojga opiekunów prawnych (do pobrania na stronie internetowej).

Organizatorzy, w związku z turystycznym charakterem imprezy na orientację, nie są zobligowani do zapewnienia uczestnikom profesjonalnej opieki medycznej. Zalecamy wzięcie niezbędnych wam w pieszej wędrówce medykamentów oraz telefonów komórkowych w razie konieczności wezwania pomocy. Prawidłowe spisanie niektórych punktów kontrolnych na trasie Ekstremalnej może wymagać wykazania się zręcznością fizyczną. Przy każdym takim punkcie zostanie zapewniona możliwość spisania punktu alternatywnego (PA), dlatego też uczestnicy spisują punkty zręcznościowe jedynie na własną odpowiedzialność. W związku z powyższym, ewentualne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

Uwagi i odwołania rozstrzyga Organizator imprezy. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną.

Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają na terenie imprezy Sędziowie wyposażeni w odpowiednie identyfikatory. Sędzia w razie stwierdzenia łamania regulaminu może udzielić ostrzeżenia, ukarać minutami karnymi lub zdyskwalifikować dany zespół.

Organizator imprezy:

Klub turystyki aktywnej AKK GDAKK

Strona internetowa imprezy: InO Sukkub

e-mail: [email protected]

Informacja o biletach:

Opłaty:

 • Wysokość opłaty wpisowej wynosi 30 zł/os.
 • Dla członków klubu AKK Gdakk, uczestników aktualnej edycji kursu OT organizowanego przez AKK Gdakk oraz osób poniżej 15 roku życia opłata wpisowa wynosi 15 zł.
 • Osoby zapisujące się przez Internet opłatę powinny przesłać przelewem na konto:

Maciej Piotrowski

ul.Chałubińskiego 3/1

80-807 Gdańsk

Nr konta: 10 2490 1044 0000 4200 5221 5823

W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać „Sukkub” oraz podać numer identyfikacyjny drużyny.

Identyfikator drużyny, niezbędny do dokonania przelewu, zostanie wyświetlony po udanej rejestracji. Zgłoszenie będzie ważne w momencie potwierdzenia się wpłaty wpisowego na konto. Można płacić za kilka osób jednocześnie.

Opłatę wpisową należy dokonać przelewem.

Przelew musi zostać zaksięgowany nie później niż w środę, 22. października, przed losowaniem minut startowych. Każdy zespół zapisany na listę ma 5 dni roboczych na dokonanie wpłaty przynajmniej za jednego członka tego zespołu. Po upływie tego terminu (lub po niezaksięgowaniu wpłaty do 22.10.14) zostanie skreślony z listy.

Istnieje możliwość zapisu w dniu imprezy (w bazie) wyłącznie na miejsca dostępne w ramach ustalonych limitów tras. Wpisowe w takim przypadku wynosi 40 zł od osoby. W celu uniknięcia sytuacji, w której zabraknie świadczeń startowych dla uczestników, prosimy o wcześniejszy kontakt emailowy z organizatorami: [email protected]