Sopockie obchody Światowego Dnia Autyzmu

Imprezy klubowe, Sopot

Data 02.04.2014 17:00
Miejsce Sala Posiedzeń Rady Miasta Sopotu
Adres ul. Kościuszki 25/27
Miejscowość Sopot

W ramach obchodów Światowy Dzień Autyzmu co roku na całym świecie organizowana jest akcja „ Zaświeć się na Niebiesko dla Autyzmu”. Fundacja Dom Rain Mana, we współpracy z Miastem Sopot, przygotowała 2.04.2014 o godz. 17.00 Uroczystą Sesję Naukową, której zwieńczeniem, o godz. 19.30 ma być iluminacja budynku sopockiego Ratusza na niebiesko.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (ang. World Autism Awareness Day, WAAD) – święto obchodzone corocznie 2 kwietnia, poparte rzez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007 (A/RES/62/139) i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Są również okazją do globalnego politycznego zaangażowania i współpracy w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do terapii, do usług opiekuńczych i pomocowych dla osób dotkniętych autyzmem. W swoim przesłaniu z 2 kwietnia 2012 sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreślił, że: Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności.

Uroczysta Sesja Naukowa

„AUTYZM WYZWANIEM XXI WIEKU”

2 kwietnia, godz. 17.00 – 19.30

Program:

  • uroczyste otwarcie sesji;

  • występ Antoniego Filipova, autystycznego chłopca (gitara, śpiew), z towarzyszeniem ojca, znanego muzyka Valeriego Filipova;

  • prof. dr hab. Hanna Jaklewicz – „Autyzm wyzwaniem XXI w.”;

  • prof. dr hab. Zbigniew Szot – „Metoda Stymulowanych Seryjnych Powtórzeń Ćwiczeń jako efektywna pomoc w terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera”;

  • przerwa kawowa;

  • mgr Renata Bray, dr Rafał Bray, mgr Milena Wawrzeńczyk – „Dziecko z autyzmem w szkole”;

  • mgr Anna Mirny, mgr Grażyna Pesta – „Autyzm, potrzeby: komunikacja, a potem edukacja”;

  • mgr Ewa Szmytkowska – „Dylematy związane z dorosłością osób z autyzmem”. Sesję zakończy występ Chóru Continuo.

O godz. 19.30 – iluminacja budynku sopockiego Ratusza w ramach Światowego Dnia Autyzmu i światowej akcji „zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”.

Uroczystości objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski