XXVIII Konkurs "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

Inne,

Data 13.01.2023
Miejsce Pomorze

W konkursie mogą brać udział dziennikarze i inne osoby publikujące w środkach masowego przekazu. Konkurs ma na celu oddziaływanie na poprawę bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie zasad bezpiecznej pracy. Należy wysłać publikacje poświęconą bezpieczeństwu pracy rolnej.

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest opublikowanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. i przesłanie na adres organizatora, najpóźniej w terminie do dnia 13 stycznia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego), co najmniej jednej publikacji