II Zaślubinowy Turniej Tenisa Stołowego

Sport, Władysławowo

Data 11.02.2018 10:00
Miejsce Zespół Szkół nr 1
Miejscowość Władysławowo

REGULAMIN II Zaślubinowego Turnieju Tenisa Stołowego we Władysławowie

  1. Cele turnieju a) upamiętnienie aktu Zaślubin Polski z Morzem w lutym 1920 r., b) popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia, c) promocja Gminy Władysławowo jako doskonałego miejsca do uprawiania czynnego wypoczynku.
  2. Organizatorzy Organizatorem turnieju jest Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, przy współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Pawła II we Władysławowie.
  3. Miejsce, termin, zapisy, wpisowe a) miejsce: hala sportowa Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II we Władysławowie, ul. Morska 1, 84-120 Władysławowo, b) termin: 11.02.2018 r. (niedziela); zapisy w godz. 9:30 - 9:50; rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00. c) wpisowe dla osób pełnoletnich 5 zł; osoby niepełnoletnie uczestniczą w turnieju za darmo.
  4. Uczestnicy a) prawo udziału mają wszyscy chętni, oprócz zawodników biorących czynny udział w najwyższych rozgrywkach Polskiego Związku Tenisa Stołowego do II ligi włącznie, b) niepełnoletni zawodnicy/zawodniczki mogą uczestniczyć w turnieju jedynie po przedłożeniu pisemnej zgody opiekuna prawnego, c) zawodnicy zobowiązani są posiadać odpowiedni sprzęt i strój, tj. rakietka, obuwie zmienne, itp.
  5. System rozgrywek a) turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZTS, b) turniej rozegrany zostanie w grach pojedynczych, c) system przeprowadzenia turnieju ustalony zostanie w dniu zawodów w zależności od ilości startujących.
  6. Kategorie a) kobiet - open, b) mężczyzn – open.
  7. Nagrody a) puchary za zwycięstwo w kategorii, b) medale dla trzech najlepszych w kategoriach, c) nagrody rzeczowe dla najlepszych tenisistów.
  8. Postanowienia końcowe a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki, b) uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NNW we własnym zakresie, c) za niesportowe zachowanie Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika/zawodniczkę z turnieju, d) za rzeczy zaginione Organizator nie odpowiada, e) ostateczna interpretacja regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych należą do Organizatora f) turniej rozgrywany jest w ramach Ligi Sportowej Gminy Władysławowo.

Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, 20.12.2017