Polkowski, Kopeć i „Koniec uniwersytetu?” – premiera 22. numeru „Blizy”

Kultura, Gdynia

Data 09.04.2015 19:00
Miejsce Infobox Gdynia
Adres ul. Świętojańska 30
Miejscowość Gdynia
Bilety Wstęp wolny

W najnowszym, premierowym numerze Blizy - 1 (22) 2015 - będziemy starali się odpowiedzieć na pytania, czym jest dziś uniwersytet, czego powinien nauczać i jaką rolę może jeszcze pełnić w czasach powszechnej dostępności do niemal każdej informacji w mediach elektronicznych. Instytucja, która przez stulecia wywierała wielki wpływ na rozwój i kształt naszego świata, bez której trudno byłoby sobie wyobrazić historię Europy, dziś zdaje się tracić swą kulturotwórczą rolę. Gośćmi, z którymi rozmowę inauguracyjną numeru poprowadzi redaktor naczelny Blizy Paweł Huelle, będą: dziekan wydziału malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Krzysztof Polkowski oraz dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej Leszek Kopeć.

data: 9 kwietnia 2015 (czwartek) godzina: 19:00 miejsce: InfoBox Gdynia, ul. Świętojańska 30, 81-372 bilety: wstęp wolny

Wbrew etymologii uniwersytet nie jest już wspólnotą uczonych i uczących się, których celem jest bezinteresowne poszukiwanie prawdy. Uniwersytet stracił ambicję kształtowania światopoglądu i stara się pozostawać etycznie indyferentny. Jego misja coraz częściej ogranicza się do możliwie najsprawniejszego, nierzadko bezosobowego, przekazywania ściśle sprofilowanej wiedzy. Pragmatyzm poznawczy, czyli zainteresowanie wyłącznie tym, co ma bezpośredni związek z profesją, którą ma się w przyszłości wykonywać, stał się wśród studiujących niemal powszechnym zjawiskiem. Jednocześnie zanikła niemal zupełnie kultura studencka, będąca do niedawna oczywistym świadectwem odrębności obyczajowej i kulturowej tworzącej ją grupy społecznej. Jakie są przyczyny tych zmian? Czy warto upierać się przy tradycyjnej formule uniwersytetu, czy też poszukać nowej, bardziej spójnej z charakterem dominującej obecnie kultury? Jaki w ogóle w dzisiejszej dobie powinien być cel i sens edukacji? Teksty, które opublikujemy, spróbują zmierzyć się z tymi zagadnieniami.

„Kiedy kilka lat temu, prowadząc zajęcia fakultatywne na Uniwersytecie Gdańskim, rzuciłem jako jakiś przykład nazwisko Konwickiego – spotkałem się z głuchym milczeniem. Jakbym mówił do ściany. Ale mówiłem przecież do żywych ludzi, studentów polonistyki, którzy za dwa–trzy lata mieli nauczać w szkołach, pracować w bibliotekach, redakcjach mediów… Tak. Cały obszar humanistyki i sztuki został oddany przez uniwersytety na pastwę zupełnej dowolności. „Fuck Homer” – taki transparent niosła pewna studentka w USA podczas protestów w latach siedemdziesiątych. Cóż. Nikt nie musi uczyć się greki ani czytać Homera. Ale uniwersytet bez greki i bez Homera nie jest już nigdy tym, czym był dawniej. I nigdy już nie będzie. Co notuję bez żalu i pretensji, na marginesach mojego notesu” – czytamy we wstępie Pawła Huellego do 22. Blizy.

„Bliza” to pierwszy w historii ogólnopolski magazyn artystyczny wydawany w Gdyni. Pismo ukazuje się od listopada 2009 r. „Bliza” stara się łączyć wysoki, ogólnopolski poziom kulturalny z ukazywaniem ważnych lokalnych zdarzeń i osobowości. Jako magazyn artystyczny prezentuje zjawiska z różnych dziedzin sztuk: plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych, literatury, architektury. Interesuje się także obyczajowością i semiotyką rzeczywistości.

Link do wydarzenia TUTAJ.