Kolizja 3 aut na krajowej szóstce

28 września 2012