30.11.2010 10:06 0

Gdynia. Zimowa pomoc bezdomnym.

Od listopada do kwietnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni wraz z innymi miejskimi służbami i instytucjami intensywnie wspiera osoby bezdomne.

W Gdyni działa pięć placówek dla bezdomnych, w których schronienie może znaleźć 225 osób. Poza tym MOPS podpisał umowę z dziewięcioma schroniskami na terenie Trójmiasta i poza nim, co pozwoliło zwiększyć łączną liczbę miejsc do 319. Warto zaznaczyć, że to minimalna liczba miejsc udostępnionych. W razie konieczności, zostanie uruchomionych więcej.  

Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie Gdyni zajmuje się Zespół ds. Bezdomnych MOPS-u (ul. Działowskiego 11, tel. 58 662 00 11, czynny w godz. 7.45-15.45). Osoby, które się tam zgłoszą, otrzymają kompleksową pomoc m.in: schronienie, posiłek, zasiłek celowy, porady prawnika. Będą miały także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności.  

Mieszkańcy miasta mogą zgłaszać obecność osób bezdomnych potrzebujących pomocy właśnie w Zespole ds. Bezdomnych, a także w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (tel. 58 660 22 03 i 58 662 22 04 – całodobowo) i Straży Miejskiej (tel.  986 – całodobowo).    

UWAGA!

W przypadku zauważenia obecności osób bezdomnych w miejscach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu (w opuszczonych budynkach, kanałach, w pergolach śmietnikowych itp.) – zwłaszcza podczas mrozów – należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie służby miejskie!  

Oto krótki przegląd gdyńskich placówek dla osób bezdomnych:

  • Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy – schronisko dla mężczyzn (ul. Chwarznieńska 93) – 89 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.

  • Zespół Opiekuńczy – Dom Samotnej Matki, Schronisko dla bezdomnych kobiet (ul. Fredry 3) – 41 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.  

  • Stowarzyszenie Alter Ego – Schronisko dla rodzin (ul. Leszczyki 153) – ok. 55 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.  

  • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu (ul. Jana z Kolna 21) – 20 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez organizację pozarządową. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.  

  • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – schronisko z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem (ul. Janka Wiśniewskiego 24) – 20 miejsc w schronisku, 10 miejsc interwencyjnych, 13 miejsc dla osób będących w stanie nietrzeźwości. Schronisko prowadzone przez organizację pozarządową, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeb środki czystości, odzież.  

Kontakt: Cezary Horewicz, rzecznik prasowy MOPS w Gdyni, tel. 58 782 01 20, kom. 888 414 325, e-mail: [email protected] .


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24