20.09.2022 13:30 24 PM

Do dzisiaj do Wejherowa nie trafiły rządowe środki na dodatek węglowy

Zdjęcie ilustracyjne/ Fot. pixabay.com

Wejherowo alarmuje, że do miasta nie dotarły środki na wypłatę dodatku węglowego – podobnie jak do innych samorządów w całym kraju. Ministerstwo klimatu poinformowało, że środki są w drodze.

Wnioski o dodatki węglowe można składać od 17 sierpnia tego roku. Świadczenie miało zostać wypłacone w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, jednak zmieniono przepisy i przedłużono czas do dwóch miesięcy. Do samorządów nie wpłynęły pieniądze na wypłaty dodatku węglowego.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od sierpnia br. trafiło ok. 2 tys. wniosków o przyznanie dodatku węglowego w ramach rządowego projektu. Do dzisiaj nie trafiły jednak do Wejherowa rządowe środki finansowe na ten cel. W związku z tym, wypłata nastąpi po otrzymaniu dotacji. Zaistniała sytuacja jest niezależna od miasta Wejherowa – poinformował ratusz.

Nowe przepisy wprowadzają zmiany do ustawy o dodatku węglowym. Doprecyzowane zostały kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek oraz wprowadzono przepisy umożliwiające weryfikację prawdziwości danych wskazanych we wniosku o dodatek.

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania - czytamy na stronie Wejherowa.

Ustawa wprowadza także jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł.

Ważnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24