27.04.2022 14:00 12 AB/PUW

Prawie 100 milionów złotych na pomoc uchodźcom na Pomorzu

Fot.Pixabay.com

Samorządy w województwie pomorskim otrzymały od wojewody prawie 100 milionów złotych. Środki mają zostać przeznaczone na sfinansowanie pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy na Pomorzu.

Środki zostały przekazane miastom, powiatom i gminom w ramach Funduszu Pomocy w okresie marzec - kwiecień. Prawie 80 mln złotych to kwota, która ma sfinansować m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, punkty recepcyjne i medyczne, transport, środki czystości, wypłatę świadczeń i procedurę nadania numeru PESEL. Ponad 20 mln złotych to kwota, która pokryje koszty przede wszystkim jednorazowych świadczeń pieniężnych i jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży.

Osoby, które na własny koszt zapewniają zakwaterowanie i wyżywanie obywatelom Ukrainy, mogą otrzymać świadczenia pieniężne.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy. Zawiera on m.in. imię i nazwisko i/lub nazwę składającego wniosek, jego PESEL lub NIP i czas na jaki zapewniono zakwaterowanie. Należy także podać liczbę przyjętych osób. Gminy, przyjmujące wnioski, wypłacają świadczenie wysokości 40 zł za każdą przyjętą osobę dziennie. Środki na wypłatę świadczenia gminy otrzymują z Funduszu Pomocy - informuje Pomorski Urząd Wojewódzki.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24