14.10.2021 16:00 0 EWA/pomorskie.eu

Ponad 18 mln złotych dla dzieci i młodzieży

Zdjęcie poglądowe, źródło: pixabay.com

Projekt 'Pomorskie Dzieciom' to wsparcie dla dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu pandemii. Wsparcie mają otrzymać m.in. powiaty, gminy i organizacje pozarządowe z województwa pomorskiego. Ponad 18 mln złotych z funduszy unijnych ma trafić do 94 instytucji.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2023 r., do tej pory wydano prawie 14 mln złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na terapię rodzinną oraz zajęciową, sprzęt komputerowy, rehabilitację i urządzenia do dekontaminacji.

Pandemia i lockdown bardzo negatywnie wpłynęły na kondycję psychiczną, społeczną i relacje rodzinne młodych ludzi. Dlatego potrzebują pomocy. Chodzi zwłaszcza o wsparcie psychologiczne i pomoc wolontariuszy – tłumaczy Kinga Myrcik, kierownik Referatu ds. koordynacji polityki społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Z pomocy ma skorzystać dokładnie 2515 dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych. Wsparcie otrzyma też 639-ciu pracowników placówek oraz rodziny zastępcze i pracownicy organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24