21.05.2021 14:22 5 PM/TTM

Ustawa metropolitalna to szansa dla całego regionu

Fot. Monika Wejer/TTM

Związek metropolitalny łączy gminy, miasta i powiaty. To konkretne, codzienne korzyści dla mieszkańców. Uchwalenie ustawy metropolitalnej przez parlament to prawo do dysponowania dodatkowymi środkami na realizację wspólnych zadań.

Więcej na ten temat w materiale Ustawa metropolitalna zrealizowanym przez Twoją Telewizję Morską.

Projekt ustawy dla Pomorza określa główne zadania związku metropolitalnego, wśród których są: transport zbiorowy, przebieg dróg, strategia, planowanie przestrzenne i promocja. Pomorski projekt zawiera szóste dodatkowe działanie – ochronę środowiska i adaptację do zmian klimatu, na które ze względu na geograficzne położenie jesteśmy jednym z najbardziej narażonych regionów w kraju.

W 2011 r. z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza powstało stowarzyszenie samorządowe Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, w którym współdziała 58 samorządów - zarówno gminy miejskie, jak i wiejskie, a także osiem powiatów.

Ustawa metropolitalna

Za sprawą nowo wybranego Senatu złożonego z doświadczonych samorządowców  projekt ustawy metropolitalnej powrócił do przestrzeni publicznej. 29 stycznia 2020 r. w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku samorządowcy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot przekazali przygotowany akt prawny na ręce Marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego, który zadeklarował prace nad nim w izbie wyższej. W imieniu OMGGS senatorem wnioskodawcą został Ryszard Świlski. 30 lipca br. połączone senackie komisje, Ustawodawcza oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pozytywnie zaopiniowały procedowany projekt.

10 września br. senatorowie, podczas sesji plenarnej izby wyższej, zdecydowaną większością głosów poparli projekt ustawy metropolitalnej w województwie pomorskim. 

O dalszych losach projektu ustawy metropolitalnej zdecydują posłowie.

Ustawa metropolitalna | Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot (metropoliagdansk.pl)


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24