31.03.2021 14:58 0 NW/OMGGS

Gdyńskie dzielnice od czterech lat przechodzą metamorfozy

Źródło:OMGGS

Gdynia od czterech lat przechodzi przemianę w ramach metropolitalnego programu rewitalizacji. Wartość wszystkich działań w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 wynosi ponad 100 milionów złotych.

Przemianę w ramach metropolitalnego programu rewitalizacji przechodzi osiem pomorskich miast, w tym właśnie w Gdyni. Dokument został przyjęty 29 marca 2017 roku i wskazano w nim sześć podobszarów, z czego trzy są finansowane z funduszy metropolitalnych. To fragmenty pięciu dzielnic, w których nagromadzenie problemów infrastrukturalnych i społecznych było największe w skali miasta.

Rewitalizacja to bezprecedensowa w skali Gdyni zmiana, przebiegająca pod hasłem „Gdynia OdNowa”. To ponad 60 zaplanowanych działań inwestycyjnych i społecznych, szeroka koalicja wydziałów Urzędu Miasta, jednostek miejskich, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych, Komitetu Rewitalizacji oraz zaangażowanych gdynian i gdynianek. To cztery lata szczególnej uwagi skierowanej na pięć gdyńskich dzielnic z ogromnym potencjałem – wskazuje Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Rewitalizacja obejmuje:

– rejon ulic Zamenhofa–Opata Hackiego w Chyloni,

– osiedle Meksyk w tej samej dzielnicy,

– fragmenty dzielnicy Oksywie,

– cześć dzielnicy Babie Doły,

– zachodnią część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja,

– Wzgórze Orlicz-Dreszera na Leszczynkach.

Na realizację zadań w trzech miejscach: Zamenhofa-Opata Hackiego, Oksywiu i Witominie wykorzystane środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a na trzech pozostałych działania prowadzone są w oparciu o budżet samorządu.

Jednym z ważnych elementów gdyńskiej rewitalizacji jest budowa bloku komunalnego bez barier. Decyzja o jego powstaniu zapadła, gdy po analizie stanu technicznego parterowych budynków przy ul. Dickmana na Oksywiu okazało się, że ich stan wyklucza poważne remonty czy przebudowy, o co planowano w GPR - czytamy na stronie metropoliagdansk.pl. W nowym bloku, który jest już gotowy wkrótce będą mogli się do niego wprowadzić. Zamieszka tu 14 rodzin, które wcześniej mieszkały w rozebranych budynkach oraz 15 z innych części miasta.

Źródło:OMGGS

W budynku jest świetlica, a za nim teren rekreacyjny, który mamy nadzieję projektować z mieszkańcami. Równolegle trwają przeprowadzki mieszkańców kolejnego budynku parterowego. Każdej rodzinie proponowany jest inny lokal komunalny, pytając o preferencje co do dzielnicy i spełniając je w miarę możliwości. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z mieszkańcami – zarówno jeśli chodzi o same przeprowadzki, jak i inne ważne dla nich sprawy. Dzięki temu ten trudny dla niektórych osób - zwłaszcza tych, które mieszkają w tej części Gdyni od dziecka - proces udaje się przeprowadzić łagodniej – podkreśla Agnieszka Jurecka-Fryzowska, kierownik sekcji GPR w Dziale Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Podobne wsparcie przewidziano w GPR dla mieszkańców Wzgórza Orlicz-Dreszera, którzy żyli w budynkach stojących na prywatnym gruncie. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj i tutaj.

Gdy właściciele zintensyfikowali działania mające doprowadzić lokatorów do wyprowadzki, wielu z nich stanęło w obliczu realnego zagrożenia bezdomnością. Z myślą o mieszkańcach osiedla opracowaliśmy bezprecedensowy program osłonowy. Każda rodzina, która zadeklarowała chęć przeprowadzki do innego mieszkania, mogła liczyć na pokrycie przez samorząd części kosztów wynajmu. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni powstała specjalna grupa pracowników socjalnych, których zadaniem było wszechstronne wspieranie mieszkańców w przeprowadzkach. Dziś, po czterech latach od rozpoczęcia programu, skorzystała z niego zdecydowana większość lokatorów – 291 osób – mówi wiceprezydent Gdyni, Michał Guć.

Działania społeczne

Oprócz inwestycji prowadzone są także działania społeczne, które mają na celu wsparcie dzieci, młodzież, opiekunów i całe rodziny. Wiele tych aktywności odbywa się w centrach społecznych w Przystaniach. Rodzice i opiekunowie korzystać mogą z konsultacji psychologicznych, pedagogicznych czy brać udział w grupach wsparcia. Na młodzież czekają natomiast zajęcia sportowe, konsultacje i poradnictwo.

Mieszkańcy mogą także działać na swoich obszarach za pomocą Funduszu Sąsiedzkiego. Jest to narzędzie podobne do budżetu obywatelskiego, ale na o wiele mniejszą skalę. Pula środków (2 tys. Na wniosek_ daje możliwość realizacji 4 do 11 pomysłów na obszarze w ciągu roku. Mieszkańcy angażują się w ten sposób w działania na rzecz dzielnicy.

Metropolitalny program rewitalizacyjny

Na terenie metropolii rewitalizowanych jest 13 dzielnic w 8 miastach: Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Wejherowie, Tczewie, Rumi, Pucku i Żukowie. Łączna wartość wszystkich działań to 334,5 milionów złotych. Dofinansowanie unijne to 184,5 milionów złotych. Rewitalizacją objęte są obszary o powierzchni 1 212 ha, na których wsparciem zostanie objętych prawie 70 tys. mieszkańców metropolii.

Źródło:OMGGS


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24