25.01.2021 14:30 4 NW/gdynia.pl

Przez rezerwat Cisowa tylko wyznaczonym szlakiem

Źródło:gdynia.pl

Gdańskie nadleśnictwo zleciło oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych w rezerwacie przyrody Cisowa. Okres pandemii sprawił, że wielu z nas zbliżyło się do natury, dlatego wybierając się na weekendową wycieczkę należy pamiętać, by poruszać się tylko wyznaczonym szlakiem.

Na terenie Gdyni znajdują się trzy rezerwaty leśne: Łęg nad Swelinią, Kacze Łęgi i Cisowa oraz jeden krajobrazowy – Kępa Redłowska. W całej Polsce jest ich łącznie prawie 1500.

Rezerwat przyrody, jak głosi ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku, mówi że: obejmuje on obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Aby móc cieszyć się walorami rezerwatu Cisowa, Nadleśnictwo Gdańsk zleciło oznakowanie szlaków. Jak czytamy na stronie gdyńskiego ratusza, są to kwadraty o boku 10 cm skierowane kątem ku górze, umieszczone na drzewach wzdłuż przebiegających szlaków o określonych kolorach. Czerwony dedykowany jest pieszym szlakom, a żółty rowerowym.

Nowe oznakowanie szlaków Nadleśnictwo Gdańsk wprowadza jednocześnie w czterech rezerwatach znajdujących się na ich obszarze – oprócz Cisowej w rezerwatach: Gałęźna Góra, Pełcznica i Ptasi Raj. Docelowo w ten sam sposób oznakowanych będzie wszystkie 11 rezerwatów zarządzanych przez Nadleśnictwo Gdańsk – podaje gdynia.pl.

Cisowa zajmuje prawie 25 ha Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat założono w 1983 roku, aby chronić żyzną buczynę pomorską i łęg jesionowo-olszowy oraz roślinność źródliskową. Występuje tu pięć gatunków roślin naczyniowatych, które podlegają ścisłej ochronie: gnieźnik leśny, wawrzynek wilczełyko, widłak wroniec, paprotka zwyczajna i przylaszczka pospolita. Częściową ochroną objęte są: bluszcz pospolity, konwalia majowa, kruszyna pospolita i marzanka wonna.

Spacerując wśród drzew, zobaczyć możemy także jedenaście gatunków roślin z listy ginących i zagrożonych: czerniec gronkowy, gnieźnik leśny, kopytnik pospolity, kostrzewa leśna, kozłek dwupienny, manna gajowa, przetacznik górski, rzeżucha leśna, wawrzynek wilczełyko, widłak wroniec, wyka leśna i żywiec cebulkowy.

Źródło:gdynia.pl

Gdy już nacieszymy się urokami rezerwatu Cisowa, to idąc czerwonym szlakiem na północny-zachód po 30 kilometrach dojedziemy do Wejherowa, a kierując się na południowy-wschód – do Sopotu.

Ładując akumulatory w rezerwacie przyrody należy też pamiętać o innych zasadach, takich samych, jak w parkach narodowych, między innymi: jeśli nie wyznaczono szlaków i tras - nie wolno w nim przebywać; zbierać i niszczyć nie można żadnych roślin, nie tylko chronionych; nie wolno straszyć, chwytać ani polować na zwierzęta; zbierać i pozyskiwać tego co nad i pod ziemią; wprowadzać psów; biwakować; palić ogniska czy zakłócać ciszy. No i oczywiście śmiecić – zaznacza gdyński urząd miasta.

Źródło:gdynia.pl

Więcej informacji na temat zakazów obowiązujących z rezerwatach przyrody można przeczytać w art.15 ustawy o ochronie przyrody.

Źródło:gdynia.pl


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24