18.11.2020 16:35 0 NW/ZUS

ZUS: Świadczenia chorobowe dla osób odbywających kwarantannę

Źródło:archiwum

Osoby skierowane przez sanepid na kwarantannę domową lub izolację mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. W związku zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie lub izolacji domowej jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (EWP). ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek i ubezpieczonym na ich profilach na portalu PUE ZUS w zakładce [Kwarantanna, izolacja domowa]. Dane dotyczą osób, których kwarantanna lub izolacja trwała 22 października albo zaczęła się po tym dniu. PUE ZUS jest zasilane danymi raz na dobę, w godzinach nocnych. Dane dotyczą stanu na dzień poprzedni – wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy województwa pomorskiego.

Żeby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek o zasiłek chorobowy bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. Można go wypełnić i wysłać elektronicznie poprzez PUE ZUS. Do wypłaty świadczenia przez pracodawcę wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji, która będzie znajdować się w panelu Płatnika.

Może zdarzyć się tak, że ubezpieczony przebywa na kwarantannie, a na profilu pracodawcy na PUP nie będą widoczne odpowiednie dane. Wówczas w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia obowiązkowej kwarantanny należy złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie o jej odbyciu.

Jest ono podstawą do wypłaty świadczeń przez płatnika składek po potwierdzeniu informacji zawartych w oświadczeniu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej – dodaje Krzysztof Cieszyński.

Od 3 listopada osoba, która mieszka razem z osobą zakażoną COVID-19 musi także poddać się kwarantannie. Rozpoczyna się ona od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez zakażonego i kończy siedem dni po zakończeniu jego izolacji.

W takim przypadku inspekcja sanitarna nie wydaje decyzji. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych jest oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny – mówi regionalny rzecznik prasowy województwa pomorskiego.

Musi zawierać: imię i nazwisko, numer pesel, informację o dniu rozpoczęcia kwarantanny i dniu jej zakończenia, a także dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem.

Jak informuje jeśli świadczenia chorobowe wypłaca pracodawca to do ich wypłaty wystarczy oświadczenie o kwarantannie. Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS.

Może to zrobić przez portal PUE ZUS. W takim przypadku powinien przekazać skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołączone do zaświadczenia Z-3 / Z-3a – tłumaczy Cieszyński.

Natomiast osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Można je przekazać za pośrednictwem portalu PEU ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53, a do wniosku trzeba dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24