13.08.2020 17:45 0 NW/gdańsk.uw.gov.pl

Złóż wniosek i zadbaj o deszczówkę w mieście

Źródło:gdańsk.uw.gov.pl

Można już składać wnioski o dotację na wykonanie systemu do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych. Do podziału jest aż 60 milionów złotych.

Samorządy mają szansę wspierać ekologiczne inwestycje, by adaptować miejscowości do zmian klimatu. Do 28 sierpnia władze miast i gmin mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na zagospodarowanie wód opadowych. Dokumenty należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pisemnej oraz online.

Poziom współfinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi maksymalnie 85 procent wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Pozostałą kwotę musi uzupełnić samorząd – informuje Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

W poprzednich naborach samorządy realizowały wiele ciekawych projektów. Jednym z nich była gdyńska inwestycja, gdzie na miejscu istniejących zasklepionych boisk powstać mają sportowe boiska ze sztuczną nawierzchnią, która będzie przepuszczać wodę, podaje gdański urząd wojewódzki. Projekt ten umożliwi infiltrację wód opadowych do gruntu, zwiększając tym samym efektywność działania sieci kanalizacji deszczowej.

— Zatrzymywanie wody opadowej jest działaniem, które skutecznie przeciwdziała suszy na terenach leżących poza dolinami rzek, tj. na obszarze ponad 90 procent powierzchni Polski. Dlatego też jej gromadzenie na terenach miejskich jest tak niezwykle ważne. Susze towarzyszą nam już od kilku lat i każda kropla wody może przyczynić się do odżywienia naszej miejskiej zieleni - podkreślają przedstawiciele wojewody.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24