07.11.2010 11:06 0

Ostatnia sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego III kadencji

W najbliższy poniedziałek, 8 listopada, o godz. 11.00, w Sali Herbowej UMWP odbędzie się ostatnia w III kadencji samorządu, LII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Podczas sesji radni podejmą decyzję o wyrażeniu woli prowadzenia Państwowego Teatru Wybrzeże w Gdańsku, jako wspólnej instytucji kultury Województwa Pomorskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Sopot. Ze względu na fakt, iż jedna ze scen Teatru (Kameralna) znajduje się w Sopocie, istnieje uzasadniona potrzeba włączenia miasta Sopot do grona podmiotów współprowadzących i współfinansujących tę instytucję, co przyczyni się do podniesienia poziomu merytorycznego i organizacyjnego Teatru, a także pozwoli sprostać nowym wyzwaniom artystycznym.

Ponadto radni sejmiku będą głosować m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Pomorska Kolej Metropolitalna SA do kwoty 13,8 mln zł (zwiększenie o 4,8 mln zł) z przeznaczeniem na zabezpieczenie finansowania procesu inwestycyjnego spółki, która aplikuje do Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko. Dodatkowe wsparcie budowy Kolei Metropolitalnej przez pomorski samorząd powinno pozytywnie wpłynąć na rozwój i integrację systemu transportu zbiorowego w obszarze metropolitalnym, przyczyniając się jednocześnie do unowocześnienia i pobudzenia aktywności pomorskiej gospodarki.

Podczas poniedziałkowej sesji radni wyrażą również opinię nt. programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozwoju sieci przesyłowych elektroenergetycznych.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24