31.07.2020 19:30 0 NW/Wejherowo.pl

Stypendia pomostowe szansą dla maturzystów z małych miejscowości

Fot.archiwum

Ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości mają szansę otrzymać stypendia pomostowe. W związku z rozpoczęciem rekrutacji do XIX edycji programu Stypendiów Pomostowych, Fundacja Dla Was zachęca młodzież pochodzącą z niezamożnych rodzin do aplikowania o przyznanie stypendium.

Dodatkowe środki mogą być ważną formą wsparcia finansowego podczas studiów i przyczynić się do uzyskania przez studenta lepszych wyników i wyższego wykształcenia. O pomoc mogą ubiegać się maturzyści, którzy wybieraj się na studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu, podaje Wejherowo.pl. Stypendia otrzymają zdolni uczniowie pochodzący z małych miejscowości (takich, których liczba mieszkańców nie jest wyższa niż 20 tysięcy). Na I rok studiów stypendium wynosić będzie 5 000 zł i wypłacane będzie w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

O przyznanie środków może aplikować każdy maturzysta, który spełnia poszczególne kryteria:

– ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku;

– zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);

– zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok s stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

– mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców w powiecie chojnickim, człuchowskim, kartuskim, puckim lub wejherowskim;

– pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto). Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z ta niepełnosprawnością;

– ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu;

W celu zapoznania się z procedurą naboru oraz uzyskania rekomendacji trzeba wejść na wskazaną stronę internetową.

Rekrutacja odbywać będzie się online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, a aplikacja do składania wniosków aktywna będzie tylko kilka dni – od 12 do 14 sierpnia br., do godziny 16:00.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać w biurze Fundacji Dla Was pod numerem telefonu: 518 251 955 oraz e-mailowo: [email protected]


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24