26.05.2020 14:25 0 mike/UG Krokowa

W gminie Krokowa sprawdzają prawidłowość segregowania śmieci

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com

Właściciele nieruchomości i osoby prowadzące działalność gospodarczą w gminie Krokowa mogą spodziewać się kontroli urzędników. Tym razem pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska sprawdzą prawidłowość segregowania odpadów. Osoby, które nie wypełniają tego obowiązku, będą musiały się liczyć z wszczęciem postępowania administracyjnego, a finalnie – z podwyższeniem opłat.

Choć obowiązek segregacji odpadów nie powinien już nikogo dziwić, nadal zdarzają się uchybienia w tym zakresie – celowe albo wynikające z niedbałości lub z niewiedzy. Aby im zapobiec, przedstawiciele Urzędu Gminy w Krokowej rozpoczęli akcję sprawdzania, czy w odpowiednich pojemnikach i workach na śmieci znajdują się nieposegregowane odpady. Kto może się spodziewać kontroli? Jak czytamy na stronie internetowej gminy, działania obejmują:

– właścicieli zamieszkanych nieruchomości;

– właścicieli niezamieszkanych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne (działalność gospodarcza o charakterze gastronomicznym i czasowego wynajmu);

– właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Jeśli uchybienia zostaną ujawnione po raz pierwszy, odpady nie zostaną odebrane. To jednak nie wszystko.

Na pojemniku lub worku zostanie umieszczona kartka z informacją o nieprawidłowej segregacji, a także obowiązku ponownego posegregowania odpadów. Każde zdarzenie będzie rejestrowane w postaci fotografii. Trzykrotne stwierdzenie braku segregacji odpadów skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego i nałożeniem na właściciela nieruchomości decyzji o podwyższonej opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi obecnie 40,00 zł miesięcznie od osoby – czytamy na stronie Urzędu Gminy w Krokowej.

Gminni urzędnicy przypominają, że niesegregowanie śmieci pośrednio przyczynia się do zwiększania kosztów całego systemu gospodarowania odpadami. To z kolei może rzutować na wysokość opłat dla wszystkich mieszkańców. Osiągnięcie corocznego poziomu odpadów segregowanych jest obowiązkiem każdej gminy; zaniedbania w tym zakresie oznaczają wysokie kary finansowe.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24